Het AZC gaat nooit meer weg

REGIO – Ieder gezin in Cranendonck kan door een enquête aangeven hoe nu verder met het AZC. Heel mooi zou je zo zeggen, maar is dat wel zo? Ik ben de mening toegedaan dat het zonder een gerechtelijke uitspraak NIET gaat lukken wat ELAN wil, namelijk het AZC dicht in juli 2024.

Elan heeft zeven zetels behaald doordat ze de belofte hebben gedaan om tot sluiting over te gaan. Hier zit de mening en de wil van de kiezer reeds in besloten. Elan een megawinst, Pro6 een mega-verlies. Juni 2021 is besloten dat een voorstel om een referendum te houden over het lot van het AZC weggestemd is door Pro 6, VVD en CDA.

Vóór waren Elan en de Cranendonck Actief.

Ervan uitgaande dat er nu wél een referendum georganiseerd zou worden is het voor de burger een enorme teleurstelling dat het gegoten wordt een enquête waar slechts ieder gezin een mening mag geven. Het AZC kan alleen weg als dit gebeurt door een gerechtelijke uitspraak, maar daar is heel veel lef voor nodig. Het AZC wordt nu een testcase voor onze coalitie in de gemeenteraad.

En wij hebben zeer waarschijnlijk weer het nakijken.

Alleen een gang naar de rechter zou dit kunnen stoppen, mits goed onderbouwd. Het complete politiedossier dossier voorleggen.

Hiermee aantonen dat de veiligheid en wooncomfort in het geding is. Een rechtsgeldig referendum voorleggen. Aantonen met een fysieke telling van het aantal toegestane bewoners  dat het COA continue in overtreding is. De enquête heeft totaal geen rechtsgeldigheid voor de rechter, omdat slechts per gezin een mening wordt gevraagd. Met deze enquête wordt een keuzemenu voorgeschoteld wat de burger dan wel wil met de bestemming. Wordt het een recreatiepark , een continue kermis, of een spiritueel centrum? Volgens Bart Kraaijvanger is er helemaal geen keuze: Defensie heeft bepaald dat het of Militair terrein wordt of een AZC. Meer keuzes zijn er niet.* Als dit de waarheid is dan is die enquête zeer dubieus. Lekker gemakkelijk:  Een adviesbureau inschakelen dat dit voor veel geld gaat regelen. De burger betaald.  Kan de gehele gemeenteraad achteroverleunen. Zo kan ik het ook! 15 maart was dé gelegenheid geweest om naast de Provinciale Staten verkiezingen ook een referendum te organiseren.   Hebben gevraagd voor een referendum, krijgen we niet!  Slappe Hap.  Stelling: Zoals het er nu voorstaat gaat het AZC gaat nooit meer weg. Alleen een gang naar de rechter zou dit kunnen stoppen, maar de gemeenteraad denkt dat het zonder kan? Tot ziens in Juli 2024. Veel succes.

Ingezonden door Cor van Mierlo

*Disclaimer: dit zijn de woorden van 

Bart Kraaijvanger voormalig Pro 6 lid.