Voorzitterswissel bij TC De Braken

SOERENDONK – Twintig jaar lang heeft Jac de Werdt zich als voorzitter ingezet voor TC De Braken. En daar zijn de leden van deze mooie tennisclub hem zeer dankbaar voor. Vorig jaar gaf Jac aan dat hij een 20-jarig jubileum als een mooi moment zag om afscheid te nemen van deze rol en het stokje door te geven. Vorige week, tijdens de jaarvergadering, was het zover en heeft Jac zijn voorzittershamer doorgegeven aan de volgende generatie. Zijn zoon Tino de Werdt neemt de functie over. TC De Braken wil Tino via HAC Weekblad veel succes wensen! Gelukkig hoeft de tennisclub geen afscheid te nemen van Jac zijn kennis: hij blijft in het bestuur een functie vervullen in de rol van voorzitter van de terreincommissie. Ook hier zet hij zich al jaren voor in.  Zijn vrouw Sjaan werd ook in de bloemetjes gezet, want zonder haar hulp had hij dit in al die jaren niet kunnen doen. 

Jac en Sjaan, namens alle leden bedankt voor jullie jarenlange inzet voor deze mooie club en alle tennissers hopen nog vele jaren van jullie te mogen genieten!