Staatssecretaris Van der Burg naar Cranendonck 

CRANENDONCK – Inwonerscollectief Cranendonck organiseert op maandag 20 maart een thema-avond voor de inwoners van Cranendonck. Daarbij presenteert zij haar verbindingsplan om de leefbaarheid in de kernen van Cranendonck te verbeteren én het draagvlak voor de opvang van asielzoekers in Cranendonck terug te brengen. Staatssecretaris Van der Burg van Asiel en Migratie heeft het plan van aanpak ontvangen en is gevraagd om het plan te ondersteunen en te faciliteren.

Programma thema-avond

Initiator en aanjager van het Inwonerscollectief Bart Kraaijvanger opent de avond en legt uit hoe het Inwonerscollectief tot stand is gekomen en welke ontwikkeling het collectief sinds de start heeft doorgemaakt. Het verbindingsplan ‘Van verdeeldheid naar verbinden’ wordt toegelicht door voorzitter Ans van de Laar. Staatssecretaris Van der Burg komt aan het woord en mogelijk neemt Commissaris van de Koning mevrouw Ine Adema deel aan het panelgesprek. Cabaretier Rob Scheepers verzorgt een speciaal optreden dat, de cabaretier uit Sterksel kennende, zorgt voor relativering en een gulle lach. De thema-avond wordt gepresenteerd door Bas Bouwman.

Feiten en inhoudelijke argumenten

Het Inwonerscollectief kiest voor overleg en samenwerking op basis van feiten en inhoudelijke argumenten. Er wordt samengewerkt aan positieve verbindingen tussen de kernen en het AZC om polarisatie te verminderen en draagvlak en leefbaarheid te verbeteren. De folder die rond 23 februari huis-aan-huis bezorgd wordt, geeft inzicht in de situatie in Cranendonck én gaat in op het doel van de thema-avond en het verbindingsplan.

Staatssecretaris in gesprek met inwoners

De heer Van der Burg is op 20 maart aanwezig en er is tijdens het panelgesprek gelegenheid tot het stellen van vragen. In het panel neemt een afspiegeling van de betrokken partijen plaats. Inwoners krijgen de mogelijkheid om vooraf een vraag in te sturen. Uit de ingediende vragen wordt – afhankelijk van het aantal vragen dat binnenkomt én de beschikbare tijd op 20 maart – een selectie voorgelegd aan het panel. Vragen kunnen via het aanmeldformulier worden ingediend.

Aanmelden noodzakelijk

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, daarom is het noodzakelijk om vooraf aan te melden. De avond is vrij toegankelijk op vertoon van de deelnamebevestiging die mensen ontvangen na aanmelding. Aanmelden kan via www.nuishetaanonscranendonck.nl. Op de website is ook de digitale versie van de huis-aan-huis folder te vinden.