Seniorenvereniging Dorplein

BUDEL-DORPLEIN – Woensdagavond 1 februari was de jaarvergadering van Senioren Dorplein. De opkomst was weer goed. De avond begon met een lekkere broodmaaltijd.  Het huidige bestuur heeft nog zitting tot 2025. De voorzitter opende de vergadering, waarna de secretaris en penningmeester hun jaarverslag deden.  e kascontrolecommissie heeft decharge verleend en er is een nieuwe kascontrolecommissie aangesteld. Nadat de voorzitter de vergadering gesloten had, kregen alle aanwezige leden een bewaarboekje voor 2023 uitgereikt. Bij de leden die niet aanwezig waren, zal dit boekje thuisbezorgd worden.

Dank aan alle adverteerders, die het uitbrengen van dit boekje mogelijk hebben gemaakt!

Na de vergadering werd er gezellig geborreld. Diana de Laat had haar accordeon meegebracht en zorgde voor een mooi stukje muziek. De volgende activiteit is op maandagavond 27 maart.  Er is dan een gezamenlijk diner in De Schakel, verzorgd door Kookaatje. Bent u 55+? Wilt u meer weten over Seniorenvereniging Dorplein en de activiteiten? Of een keer een activiteit bijwonen? Neem dan contact op met het secretariaat:

seniorenverenigingbd@hotmail.com