Informatief: een Woonzorgcentrum voor Achel

ACHEL –

INFORMATIEF: EEN WOONZORGCENTRUM VOOR ACHEL!

ℹOp de hoek Michielsplein en Grevenbroekstraat ligt een stuk grond eigendom van het OCMW van de Stad Hamont-Achel, naast Serviceflats De Lier.

Voor PRO Hamont-Achel moet dit stukje grond voorzien worden om er een WZC (Woonzorgcentrum) voor Achel te laten bouwen door een geïnteresseerde investeerder. Tijdens onze beleidsperiode zetten we de eerste stappen hiertoe.

De voordelen zijn o.a.:
🟩Een Woonzorgcentrum biedt veel mogelijkheden voor de bewoners van de Serviceflats. Ze kunnen er gaan eten, genieten eventueel van de dagopvang of kunnen rekenen op de diensten van een nachtverpleegster. Verder kan een bewoner van de serviceflat op latere leeftijd doorverhuizen naar het woonzorgcentrum indien zelfstandig wonen niet meer kan;
🟩 De serviceflats worden zo echte serviceflats met nuttige diensten (meer dan flatjes);
🟩Achelaren die wensen te genieten van het kortverblijf kunnen hier ook terecht;
🟩Achelaren kunnen in hun geliefde Achel blijven en hoeven niet uit te wijken naar buurgemeenten voor zorgverstrekkend wonen;
🟩De open ruimte krijgt eindelijk een nuttige bestemming in het centrum van Achel;
🟩…

Gelukkig zet het nieuwe beleid ook deze visie van PRO Hamont-Achel verder en bracht de lastvoorwaarden en gunningswijze om een erfpacht met recht van opstal, voor de oprichting en exploitatie van een woonzorgcentrum (met mogelijkheid tot kortverblijf) op gronden langs Serviceflats De Lier in Achel (Hamont-Achel) naar de afgelopen gemeenteraad waar het punt met eenparigheid werd goedgekeurd.

In mensentaal wil dat zeggen dat geïnteresseerde investeerders daarop kunnen inschrijven om er een woonzorgcentrum te bouwen met een 30 a 55 bedden en dat op zeer korte termijn. De Stad (het OCMW) stelt de gronden daarvoor dan ter beschikking tegen een jaarlijkse vergoeding.

Zo komen de uitgewerkte projecten van PRO Hamont-Achel toch nog tot uitvoering!

PRO Hamont-Achel met een rood-groen hart voor ouderen in onze gemeente!