Internationaal bezoek voor Soerendonkse Herenboeren

SOERENDONK – Herenboeren De Groote Heide in Soerendonk is bezig om zich ook internationaal op de kaart te zetten. Een groep internationale PhD-studenten van Wageningen University & Research (WUR) nam onlangs namelijk een kijkje bij de cooperatieve boerderij op landgoed De Baronie van Cranendonck. 

De internationale studenten spraken er met de boeren en enkele bestuursleden. Tijdens een lunch kon er geproefd worden van zelfgeteelde producten. Daarnaast was er een rondleiding.

De studenten uit onder meer Ecuador, Frankrijk, Zuid-Afrika en China volgen de transitie van de landbouw op de voet. Bij de Herenboerderij wilden ze meer te weten komen over de productie van lokaal en duurzaam voedsel. 

Hoewel de studenten er geen weet van hadden, vond de excursie plaats op vertrouwd terrein. Tot 2010 was er op landgoed De Baronie van Cranendonck een melkveeproefbedrijf van de WUR.

Inmiddels zijn de boeren druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe plantseizoen. Ook is er vorige maand een begin gemaakt met de verbouwing van een koeienstal. Dit wordt later dit jaar het nieuwe onderkomen van de Herenboeren. De asbestsanering is onlangs afgerond.

De coöperatieve boerderij kan overigens nog altijd leden gebruiken. Voor meer informatie zie: degrooteheide.nl