“Zeg ’t Mares!” levert eindrapport op aan inwoners van Maarheeze

MAARHEEZE – De Werkgroep Toekomst Gastel ging de Werkgroep Mooi Mares begin februari al voor: de oplevering van een toekomstvisie voor de eigen kern. Op 8 maart is het ook in Maarheeze zover: de toekomstvisie “Maarheeze op weg naar 2040” die is geformuleerd in het kader van het project “Zeg ’t Mares!” zal gepresenteerd worden aan alle inwoners van Maarheeze, tijdens een informele bijeenkomst in De Smeltkroes.

Traject

Met de presentatie van deze visie komt een einde aan een traject wat, onder andere door noodgedwongen oponthoud in verband met corona, uiteindelijk bijna twee jaar duurde. In het voorjaar van 2021 werd de werkgroep Mooi Mares samengesteld uit diverse betrokken inwoners en een afvaardiging van drie grote Smeltkroes-‘gebruikers’ (AK de Smeltkroes, CV de Muuzevangers en Muziekvereniging Poort van Brabant), die toen geconfronteerd werden met opvolgings-issues rondom de exploitatie van De Smeltkroes. In oktober 2021 stond de werkgroep aan de basis van een dorpsbrede enquête, waarvan de resultaten op 6 april 2022 werden gepresenteerd. De enquête was er vooral op gericht om vast te stellen wát Maarheeze belangrijk vond. Hierna ging men in diverse verdiepende themasessies aan de slag om te formuleren hóe dat dan zou moeten gebeuren. Dit is uiteindelijk vastgelegd in een integrale toekomstvisie, die als eerste wordt voorgelegd aan de meest betrokkenen: de inwoners van Maarheeze zelf. Later dit voorjaar zal het vervolgens worden aangeboden aan de gemeente Cranendonck.

Presentatie

De presentatie vindt plaats op woensdag 8 maart 2023 in De Smeltkroes in Maarheeze, waar u ontvangen wordt vanaf 19:00 u. Om 19:30 u is de start van het inhoudelijke programma voorzien. Naast de presentatie van de toekomstvisie zelf zal er ook ruim aandacht geschonken worden aan hoe en met wie in kleinere projectgroepen aan een aantal van de door het dorp gewenste ontwikkelingen praktische vorm én uitvoering gegeven kan gaan worden. Dit zal de overgang markeren van het project “Zeg ’t Mares!” naar diverse vervolgprojecten onder de naam “Doe ’t Mares!”

Inschrijven

De presentatie is voor alle inwoners van Maarheeze vanzelfsprekend vrij toegankelijk. Zij die eerder in dit proces betrokken zijn geweest ontvangen op korte termijn een uitnodiging per mail. Zowel deze ‘genodigden’ als geïnteresseerden wordt wel verzocht om zich (vrijblijvend) in te schrijven, zodat rekening gehouden kan worden met hun aanwezigheid en men een gastvrije ontvangst van de werkgroep kan verwachten. Dit kan eenvoudig online via de link op www.zegtmares.nl/eindpresentatie.