Op tijd schenken bespaart belasting

Bij ons aan tafel krijgen wij met regelmaat de vraag hoe vermogen van ouders naar kinderen kan worden overgeheveld om heffing van erfbelasting of de eigen bijdrage zo minimaal mogelijk te houden.

Door het doen van schenkingen verlaagt u uw eigen vermogen wat in aanmerking zal worden genomen voor de eigen bijdrage voor de zorg, maar ook het vermogen dat u nalaat als u komt te overlijden. Hierdoor zal dus een lagere eigen bijdrage en minder erfbelasting verschuldigd zijn.

Schenken in contanten is de makkelijkste optie: dus een bedrag overmaken naar de bankrekening van de kinderen. Let hier wel op goede schriftelijke vastlegging van bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule of een vrijstelling of juist verplichting tot inbreng van de schenking in de nalatenschap.

Schenken in contanten is niet mogelijk als er weinig contanten beschikbaar zijn omdat het vermogen vast zit in bijvoorbeeld een huis.

Schenken `op papier` is dan wel een mogelijkheid. Dit is namelijk een constructie waarbij het bedrag dat op papier is geschonken direct weer terug wordt geleend van de kinderen. De schenker houdt het geschonken bedrag dus zelf en keert dit niet uit aan de kinderen. 

U moet als schenker wel jaarlijks een rente van 6% gaan betalen aan de kinderen over het bedrag dat op papier geschonken is. Hoe hoger het bedrag van de schenking hoe meer rente ieder jaar moet worden betaald aan uw kinderen.

Wat betreft de inkomstenbelasting moet de schenker in box III opgeven dat hij een schuld heeft aan de kinderen. De kinderen geven bij hun aangifte inkomstenbelasting in box III op dat zij een vordering hebben op de schenker. Een kind gaat dus wel extra inkomstenbelasting betalen als hij in box III boven de vrijstelling uitkomt.

Sinds de nieuwste belastingwetgeving is schenken op papier een stuk minder aantrekkelijk. Dit tenzij je weet dat de levensverwachting van de schenker beperkt is.

Voor een schenking op papier gelden wel wettelijke regels. Een schenking op papier moet namelijk worden geregeld via een notaris in een notariële akte. Dit komt omdat de fiscus het standpunt heeft dat dit een schenking is die pas na het overlijden van de schenker tot stand komt. Een zogenoemde beschikking ter zake des doods moet verplicht in een notariële akte worden opgenomen.

Door te schenken wordt zoals aangegeven ook de hoogte van de WLZ-bijdrage lager indien u in de zorg terecht komt. 

Hier moet u wel tijdig mee beginnen wil het effect hebben. Voor het vaststellen van de eigen bijdrage kijkt men namelijk naar de omvang van het vermogen per 1 januari van twee jaar voor de eerste opname in de zorginstelling.

Voor advies over het doen van schenkingen nodigen wij u graag uit bij ons op kantoor.

Notariaat op de Laak

’t Inne 2, 6021 DA Budel

Tel: 0031 495 493232

www.notarisopdelaak.nl 

businessman putting coin on the piggybank and paper family on table, donation, saving, charity, family finance plan concept, fundraising, superannuation, investment, financial crisis concept.