Afsluiting Jachtweg voor auto’s: 5 kilometer veilig fietsen extra

PELT – De Jachtweg aan de noordkant van het kanaal wordt vanaf Broekkant tot aan Lommelsakker afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat heeft de gemeenteraad van 2 maart 2023 beslist. De Jachtweg maakt deel uit van fietssnelweg F71 (Hamont-Mol), waarop fietsverkeer prioritair is.

Het autoverkeer op de Jachtweg wordt geweerd met het oog op de veiligheid van de fietsers. Enkel de diensten van de Vlaamse Waterweg, fietsers, tweewielige bromfietsen klasse A, speedpedelecs en paard en koets zijn er nog toegelaten. Er komen afsluitpaaltjes bij alle wegen die aansluiten op de Jachtweg, met name Broekkant, Venderstraat, Pater Pellensstraat, Damsheide, Wateringstraat en Oude Ramp.

Aansluitend op de Jachtweg is er nog een gedeelte Lommelsakker, ter hoogte van de lokalen van de Neerpeltse Watersportclub en de woningen aldaar. Dit gedeelte kreeg onlangs nieuwe riolering en de weg werd meteen fietsveilig heringericht: de fietsers beschikken er voortaan over een eigen ‘bedding’, afgescheiden van de rijweg.   

Pelt, dat hard inzet op het fietsen als alternatief voor de wagen, zorgt op deze manier voor vijf bijkomende kilometers verkeersveilige en comfortabele fietsroute.