Rapport Lokaal Energie- en Klimaatpact: Pelt op de goede weg

PELT – De gemeenteraad van donderdag 2 maart nam kennis van de rapportering omtrent het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Het rapport geeft de stand van zaken weer tussen september 2021 en nu en vergelijkt de gemeente met het gehele Vlaamse Gewest. Conclusie: er is nog een hele weg af te leggen maar over het algemeen staat Pelt verder dan de rest van Vlaanderen. De gemeente doet meteen een oproep aan de Peltenaren om ook de inspanningen die zij thuis doen, te registreren.  

In september 2021 tekende de gemeente in op het LEKP 1.0. In oktober 2022 is er ingestapt in LEKP 2.0. In dit pact zijn concrete doelstellingen opgenomen die moeten bijdragen tot een verminderde CO2-uitstoot en tot meer energiebesparing tegen 2030.  

Op het vlak van vergroening valt de aanleg van natuurgroenperken op. Pelt realiseerde al 45 % van deze doelstelling, vooral door de omvorming van bijna 11 ha braakliggende gronden tot bloemenweides.

Om energiebesparende renovaties te promoten, streeft het LEKP 1.0 naar 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden tegen 2030.  De afgelopen twee jaar werden er 39 van de beoogde 747 collectieve renovaties uitgevoerd.  Het LEKP 2.0 wil bijkomend dat burgers, bedrijven en lokale besturen samenzitten aan klimaattafels. Hier realiseerde de gemeente 49 % van het vooropgestelde doel.

Voor wat betreft duurzame (deel)mobiliteit richt het LEKP zich vooral op de deelauto en de laadpalen. Het aantal laadpunten staat op 6 % van het te realiseren aantal. Vlaanderen heeft hiervoor een plan opgesteld en levert ook de cijfers aan. Die zijn nog niet opgenomen. Bovendien staat de telmethode nog niet op het punt: een aantal laadpunten worden momenteel niet meegeteld. Op dat vlak is er een wijziging op komst. 

In het LEKP wordt helaas geen rekening gehouden met deelmobiliteit fietsen. Nochtans krijgt de fiets de voorkeur boven het gebruik van de auto en zet Pelt daar flink op in. Op het vlak van infrastructuurwerken plant de gemeente tegen eind 2024 zeven kilometer opwaardering van fietspaden. 

Tegen 2030 is de ontharding van 1 m² verharde oppervlakte per inwoner als streefdoel vastgelegd. De teller staat momenteel op 5800 m² (17,5 %). Door de uitvoering van de doelstellingen van het gemeentelijk hemelwater- en droogteplan zal de ontharde oppervlakte gestaag toenemen. Voor wat betreft de opvang van hemelwater is tot nu toe 13,2 % gerealiseerd. 

Het energieverbruik in gemeentelijke gebouwen is in 2021 alvast met 1,79 % gedaald. De gemeente promoot actief het multifunctioneel gebruik van gebouwen en sloopt leegstaande gebouwen. Dat zal zorgen voor een verdere daling van het energieverbruik. De CO2-uitstoot van de eigen gebouwen en technische infrastructuur daalde in Pelt intussen met 2,24 %.  Het Vlaams Gewest noteerde een stijging van bijna 8 %.

Een aantal initiatieven en acties die Pelt onderneemt, zijn niet in de cijfers opgenomen. Zo bijvoorbeeld de acties en doelstellingen uit het Riviercontract De Dommel en het gemeentelijk Hemelwater- en Droogteplan Pelt, beide het afgelopen jaar goedgekeurd.  Ook de uitrol van Peltorama 2050, het beleidsplan voor ruimte in Pelt, dat dit jaar goedgekeurd moet worden, zal zijn invloed hebben op de resultaten.

Tot slot doet de gemeente een warme oproep aan onze burgers, bedrijven en verenigingen. De cijfers die nu zijn gerapporteerd zijn enkel deze die de gemeente en andere betrokken overheden hebben ingebracht. Het klimaat is echter een zaak van ons allemaal.  Door ook hun inspanningen (aangeplante bomen en hagen, opvang van regenwater en ontharde oppervlakte, deelauto’s,…) moeten ze zeker registreren via  www.GroenBlauwPeil.be . Zo kan er een zo breed mogelijk beeld gebracht worden van de Peltse inspanningen.