Speciaal toezichtteam om asieloverlast aan te pakken

CRANENDONCK – Een speciaal toezichtteam is deze week in de gemeente Cranendonck aan de slag gegaan om de problemen met overlastgevende asielzoekers tegen te gaan. Dit heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid maandag laten weten.

Het team, dat bestaat uit vier toezichthouders, is onder meer te vinden bij het asielzoekerscentrum in Budel, de winkelgebieden en in het openbaar vervoer. In eerste instantie gebeurt dat alleen op werkdagen. 

Volgens het ministerie focust het team zich met name op het voorkomen van overlastgevend gedrag door asielzoekers. Daarnaast wordt er ingezet op nauw en frequent contact met omwonenden, winkeliers en ondernemers, de lokale politie, het COA en de bus- en treinvervoerders. 

“De groep asielzoekers die overlast veroorzaken is weliswaar klein, maar de impact bij degene die het overkomt is enorm. Daarom hebben we in het kabinet geld gereserveerd voor een aanpak om de overlast tegen te gaan”, zegt staatssecretaris Eric van der Burg over de nieuwe maatregelen.

Het gaat in eerste instantie om een proef van tien maanden. De inzet van het toezichtteam wordt bekostigd uit de 45 miljoen die het kabinet beschikbaar gesteld voor een intensievere en strengere aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers. Eind vorig jaar is er ook in Ter Apel, waar een soortgelijke problematiek speelt, een toezichtteam actief.