Carola Meuwissen en Brigide Kisters uit Maarheeze zijn verkiesbaar bij Provicinale- en Waterschapsverkiezingen!

CRANENDONCK – Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. Namens de VVD zijn Carola Meuwissen en Brigide Kisters uit Maarheeze verkiesbaar voor deze verkiezingen. Carola Meuwissen staat op plaats 11 voor de Provinciale Staten en Brigide Kisters staat op plaats 3 voor Waterschap de Dommel.

Carola Meuwissen stond in 2019 ook op de lijst van VVD Brabant. Sinds 2021 is ze statenlid en houdt ze zich bezig met mobiliteit en ruimtelijke ordening. ‘We willen allemaal dat Brainport Eindhoven goed bereikbaar is, maar het wordt steeds drukker op de weg. Daarom moet de provincie inzetten op goede bereikbaarheid door deelmobiliteit, snelfietspaden en goed onderhouden wegen en spoorlijnen. Iedereen moet snel en veilig van A naar B kunnen reizen. Daarnaast willen we een duurzame toekomst, waarbij de impact op ons dagelijkse leven zo klein mogelijk is. We moeten als provincie inzetten op échte duurzame oplossingen voor energie: waterstof en kernenergie, zodat stroom in de toekomst betaalbaar is voor ons allemaal’, aldus Meuwissen.

Brigide Kisters is nieuw op de lijst van VVD de Dommel. In het dagelijks leven werkt ze bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en heeft dus de juiste achtergrond om de VVD te vertegenwoordigen bij Waterschap de Dommel. ‘De afgelopen jaren zijn er goede stappen gezet om van afvalwater nieuwe grondstoffen te maken, maar er zijn nog veel meer kansen. Daarom wil de VVD innovatie nog meer ondersteunen en actief verder werken aan circulariteit. Verder wil de VVD samenwerken met ondernemers uit alle sectoren om waterbeheer toekomstbestendig te maken. We zetten hierbij in op concrete, heldere en efficiënte keuzes. Het waterschap investeert in de toekomst en zo blijven de kosten laag voor de inwoners, ondernemers, agrariërs en grondeigenaren’, aldus Kisters.

Om dit te realiseren hebben we mensen nodig die naar voren stappen en hiermee aan de slag willen gaan. Carola en Brigide willen graag doen wat nodig is in de Provinciale Staten en het Waterschap. Daarvoor is ook jouw stem belangrijk. Ga stemmen op 15 maart!