De omgekeerde wereld

De gemeente heeft liever dat u zelf bezwaar maakt bij een vermeende te hoge WOZ-waarde dan dat u dit laat doen door een ‘no cure no pay bureau’. Dat laatste kost namelijk veel geld voor de gemeente. Indien een ‘no cure no pay bureau’ een WOZ-bezwaar goedgekeurd krijgt, ontvangen ze van de gemeente daarvoor een vergoeding tussen de € 230,- en € 500,- 

per geaccordeerd bezwaar. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betaalden de gemeenten in 2022 € 17 miljoen aan ‘no cure no pay bureaus’. Dat is nog zonder de kosten die gemeenten maken om deze bezwaren af te handelen. Dat bedrag wordt geschat op nog eens € 15 miljoen. Deze kosten komen voor rekening van gemeenten en daarmee voor de gemeenschap. Het aantal bezwaren ingediend door ‘no cure no pay bureaus’ neemt jaarlijks toe.

De gemeenten zouden naar mijn idee echter niet moeten oproepen om niet met ‘no cure no pay bureaus’ in zee te gaan, maar goed onderbouwde en faire WOZ-waardes moeten vaststellen. Het verdienmodel voor de bureaus verdwijnt dan en de WOZ-lasten kunnen met minimaal € 32 miljoen worden verlaagd.

De gemeenten blijven echter volharden in het vaststellen van te hoge WOZ-waardes waardoor bezwaar maken blijft lonen. Als voorbeeld het WOZ-taxatierapport van onze woning: Een van de daarin vermelde referentieobjecten is op 4 maart 2022 verkocht voor € 500.000. De gemeente stelt dat de WOZ-waarde van dat pand op 1 januari 2022 € 567.00 is. De andere twee referentieobjecten in het taxatierapport zijn eveneens veel te hoog getaxeerd. Als gemeente kun je dan gaan zitten wachten op bezwaar. In dit geval heb ik zelf bezwaar ingediend, maar velen zullen kiezen voor een ‘no cure no pay bureau’. Ik vraag me af waarom de getaxeerde waarde in dit voorbeeld niet vastgesteld is op € 495.000. Ik had dan mijn tijd nuttiger kunnen besteden dan aan het schrijven van dit artikel en aan het indienen van een bezwaarschrift. Het verdienmodel voor ‘no cure no pay bureaus’ verdwijnt…………….. en onder de streep blijft er waarschijnlijk meer geld over voor de gemeenten. Een Win-Win-No Pay situatie dus!

Wim Ogier, Budel