Inwoners Cranendonck, laat je horen

In maart vorig jaar ben ik de politiek ingegaan, belangrijkste aanleiding is toch wel dat ik vind dat het beter moet. Een stukje irritatie/frustratie over hoe bepaalde dingen in onze gemeente gaan, een stukje verwondering over dingen die niet opgepakt worden. En het idee van een gemeente die niet op de golflengte van ons als inwoners zit, de enorme afstand. Inmiddels is bij veel Cranendonckers denk ik wel bekend dat ik verandering – vooruitgang – wil creëren. En daar ga ik ver in en geef ik veel voor. Ik zit niet in de gemeenteraad voor mezelf, ik zit er voor de toekomst van Cranendonck. Ik wil dan ook vanuit de gemeenschap acteren, de stem moet terug naar de inwoners. Niet top-down, niet centraal, maar vanuit de dorpen zelf, decentraal besluiten. Niet 1x in de 4 jaar je stem mogen laten horen, niet maar blind vertrouwen op ‘die volksvertegenwoordigers’ die je hebt gekozen. Het kan anders, ook binnen het bestaande politieke bestel dat we hebben. Daar denk ik over na en dat werk ik uit, daarover later meer. Ondertussen moeten we de kansen pakken die er zijn om invloed op de toekomst uit te oefenen, daar sta ik iedere raadsvergadering bij stil. Het vraagt vooral ook vooruit kijken, je niet laten leiden door de raadsagenda zelf. Het gebeurt buiten die raadszaal, we – ik en alle andere Cranendonckers – kunnen zelf agenderen wat we belangrijk vinden. Nu geeft wethouder Boonen ons als gemeenteraad de kans – en dat is hem te prijzen – om voorafgaand aan de behandeling van de kadernota aan te geven wat wij de belangrijkste thema’s vinden om de komende jaren mee aan de slag te gaan. De kadernota, dat is het document waarin we als gemeente vastleggen wat de plannen zijn voor de komende 4 jaar waaraan we willen gaan werken. Ieder jaar wordt dit document opnieuw bekeken en vastgesteld.  

“Waar moeten we ons op richten op de lange termijn? Wat zijn de 3 belangrijkste thema’s of uitdagingen die de komende jaren de aandacht van de gemeente vragen? Kijk daarbij verder dan de huidige onderwerpen/knelpunten die spelen in de gemeente.”, aldus Boonen. Ik heb daar als raadslid, vanuit mijn eigen drijfveren en waarden, natuurlijk gedachten over, maar jullie als inwoners ongetwijfeld ook. Dit is een mooie tussentijdse kans om de input vanuit de Cranendonckse dorpen mee te nemen, ik neem die graag mee. Heb je hier gedachten over, stuur me die dan voor 17 maart toe op bart.kraaijvanger@raad-cranendonck.nl. Op 21 maart zitten we namelijk samen met wethouder Boonen. Spreekt je mijn verhaal überhaupt aan en wil je op een bepaalde manier met me meedenken / meedoen, laat dat dan ook gerust weten. Want ik hoor heel graag of er meer mensen zijn die denken zoals ik, passieve of actieve steun helpt in de weg naar vooruitgang. Ik hoor graag vanuit Cranendonck! 

Bart Kraaijvanger, onafhankelijk gemeenteraadslid in Cranendonck
instagram.com/bart.kraaijvanger