De hond op de heide

Als hondenliefhebber willen we allemaal onze viervoeter eens lekker laten uitleven in het bos, aan het strand of op de heide. Daar is natuurlijk helemaal niets op tegen maar er zijn seizoenen dat het toch beter is om de honden aan de lijn te houden in het bos en op de heide. Al zullen veel mensen denken dat alle vogels toch hun nest hebben in de bomen er zijn veel vogels die hun nest op de grond maken en dit noemen we grondbroeders zoals de roodborsttapuit, de boomleeuwerik, de veldleeuwerik, de nachtzwaluw en de boompieper.

Deze vogels  broeden op de heidevelden en hun broedseizoen begint al vanaf begin maart tot zeker eind juni. In die periode moeten wij ze ook hun rust gunnen. Voor ons mensen is het moeilijk om het nest van deze vogels te vinden in de heide want wij moeten gebruik maken van onze ogen en die nesten zijn vakkundig verstopt en bijna niet zichtbaar. 

Foto: Tom Hegge

Maar de hond heeft er geen enkele moeite mee om het nest op te sporen en gebruikt hiervoor niet alleen zijn ogen maar vooral zijn neus want de hond heeft een 10.000 keer sterker reukvermogen dan de mens. Deze nieuwsgierige viervoeters hebben al gauw de neiging om hun neus even in het nest te steken of soms nog erger. En voor de vogels is dat al meteen de aanleiding het nest te verlaten en te stoppen met broeden. Ook in het struweel aan de bosrand zijn er vaak broedplaatsen voor de zangvogels zoals de tjiftjaf en de fitis die dicht aan de grond of op de bodem onder de struik hun nest maken om daar ongestoord te kunnen broeden. Vaak ook zoeken honden wat afkoeling in beken en in de vennen maar hou er dan rekening mee dat daar vaak de eenden en de ganzen aan het broeden zijn. Het is ook vaak dat in de grote natuurgebieden zoals bv. de Strabrechtse heide van ruim 1800  ha groot er een groot gedeelte van ruim 80 ha is vrijgemaakt als honden losloop terrein. 

Foto Staatsbosbeheer.

Al met al broeden er dus veel vogels op de grond en vaak ontbreek deze kennis bij de doorsnee wandelaar met hond op de heide of in het bos. De natuurbeheerders zoals de boswachters en de boa’s controleren regelmatig en aan de randen van deze natuurgebieden staan er borden met ‘Honden aan de lijn’. Zeker in het broedseizoen wordt hier toch wel streng op gehandhaafd en de boete van 90 euro is standaard. Het zijn niet alleen de vogels die door verstoring hun nest verlaten maar vaak worden ook jonge reekalveren aangevallen of achtervolgd door een loslopende hond en deze boete kan al gauw oplopen tot 400 euro. 

Natuurbeheerders vinden het fijn als we de natuurgebieden bezoeken maar vragen de dieren te respecteren en houd je aan de regels van het gebied. De broedende vogel zal jullie heel dankbaar zijn als Bello het kraambezoek overslaat. 

Harrie Hegge. h.hegge1@chello.nl

Uilen- en Vogelwerkgroep IVN Cranendonck

Foto’s met toestemming van Erik Schram boswachter bij SBB en Tom Hegge.