De verkiezingen van 15 maart zijn belangrijk voor Brabant

CRANENDONCK – Donderdagavond 2 maart waren Stijn Smeulders (PvdA- gedeputeerde in Noord-Brabant, rechts op de foto) en Chris Tönissen (PvdA-lid in het algemeen bestuur Waterschap De Dommel) te gast op de ledenvergadering van de PvdA-afdeling Groote Heide. Natuurlijk in de eerste plaats om het belang te benadrukken van de verkiezingen op 15 maart voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Maar de discussie met beide sprekers gaf ook een kijkje in de bestuurlijke keuken.  

Zo vertelde Stijn Smeulders, die 10 jaar Statenlid was en nu bijna 2 jaar gedeputeerde is, dat in deze periode de provincie bestuurd is door instabiele coalities. Dat leidde niet alleen tot veel tussentijdse wisselingen van bestuurders, maar ook tot weinig besluitvaardigheid op belangrijke punten. Dat kan zo niet doorgaan. Met name bij de stikstofproblematiek moet de provincie nu echt doorpakken, anders valt over een jaar de hele woningbouw stil. Stijn hoopt daarom dat er na de verkiezingen een coalitie komt van partijen, die op dit onderwerp vergelijkbare ideeën hebben. Dan kan er eindelijk gekozen worden waar het met Brabant heen moet. 

Chris Tönissen wees er op, dat het aantal geborgde zetels in het bestuur van Waterschap De Dommel nu teruggaat van 7 naar 4. Dat maakt komende verkiezingen extra spannend voor de deelnemende partijen, omdat er wat méér zetels te verdelen zijn. Hij gaat zich inzetten voor het verruimen van het kwijtscheldingsbeleid, dat gelijk moet zijn aan dat van de gemeenten, dus geen waterschapslasten voor lage inkomens tot 120% van de bijstandsnorm.

De slotsom van de discussie was dat de verkiezingen van 15 maart voor veel mensen misschien een ver-van-mijn-bedshow lijken, maar dat ze toch belangrijk zijn voor de toekomst van Brabant en van de Brabanders.