Zonder Water Geen Later!

REGIO –  De Algemene Partij voor Water, Klimaat en Natuur (AWP) doet op 15 maart 2023 weer mee met de waterschapsverkiezingen en voor de eerste keer ook met de Provinciale Staten verkiezingen. De AWP is een onafhankelijke landelijke politieke partij en heeft drie belangrijke verkiezingsthema’s: Water, Klimaat en Natuur.

Water

Voor iedereen is water de basis om te kunnen leven en verdient dringend meer aandacht. Water moet leidend zijn voor alle ruimtegebruik in Nederland.  Water gaat over waterbeheer, grondwater en drinkwater. Belangrijk om veilig te kunnen bouwen, om verdroging tegen te gaan en te zorgen voor voldoende schoon drinkwater. De AWP wil haar expertise hiervoor inzetten. Door de steeds maar stijgende huizenprijzen, betaalt de burger relatief veel meer dan de eigenaren van bedrijfsgebouwen. De AWP spant zich in voor een eerlijkere lastenverdeling. De Klimaatverandering stelt ons voor grote uitdagingen en de energietransitie is bij de AWP volop in beeld. Om de CO2-uitstoot naar nul te krijgen moeten we fossiele energie op een verantwoorde manier uitfaseren. Door minder energie te verbruiken en door in te zetten op nieuwe vormen van energie.

Een gezonde woon- en leefomgeving is een groene leefomgeving. De AWP wil gezond water, zonder chemische stoffen zoals bijvoorbeeld PFAS en Gen-X en bestrijdingsmiddelen. Ook de biodiversiteit in sloten en beken moet worden versterkt.

De Natuur in Nederland staat onder druk. Grote natuurgebieden verdrogen door gebrek aan grondwater en de kleine natuur in onze directe omgeving dreigt te verdwijnen.

De AWP wil een duurzame groene leefomgeving, met ruimte voor water en natuurvriendelijke oevers als leefgebied voor planten en dieren. Met voldoende water in de bodem, zodat bomen en struiken goed kunnen groeien en de gewassen op de akkers de zomer goed doorkomen.

De AWP kijkt naar de toekomst en ziet de uitdagingen die de klimaatverandering met zich brengt. We moeten ons hier actief op voorbereiden en op een verantwoorde manier de juiste maatregelen nemen om de gevolgen tegen te gaan. Onze economie wordt stap voor stap circulair en kringlooplandbouw wordt de norm. Nieuwe technieken zoals energie uit waterstof en aquathermie bieden naast wind- en zonne-energie kansen om op een CO2 neutrale manier in onze energiebehoefte te voorzien.  We moeten Nederland zo inrichten dat de opwarming stopt. Dat schoon en veilig drinkwater gegarandeerd is. Dat onze natuur en de gewassen op de akkers voldoende water krijgen en dat we in ons land veilig kunnen bouwen, wonen en werken.  In Cranendonck zijn 5 inwoners betrokken bij de AWP voor het waterschap, lijst 7 en/of de provincie, lijst 17.  Leonie Bruggink-van der Steen, Christ Dirks, Jolande Michiels, Geert Rijkers en Hans Teklenburg.