Valt er wat te kiezen voor dorpsbewoners?!

REGIO – Op 15 maart kunnen de kiezers in Brabant uit een lijst van maar liefst 20 partijen die meedoen aan de verkiezingen van Provinciale Staten één kandidaat kiezen. En de vraag die je de afgelopen tijd hoort is: “Valt er wat te kiezen?”. Hier tegenover staat de opmerking van “Er valt zeker wat te kiezen!”. Want er spelen genoeg zaken op het Brabantse platteland. Ook op politiek gebied. Om daar meer informatie over te geven, is onder auspiciën van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en in samenwerking met de partijen die deelnemen aan de verkiezingen een magazine verschenen.

Daarin komen brandende vragen ten aanzien bijvoorbeeld de stagnerende woningbouw in de dorpen, het jongerenbeleid, het openbaar vervoer in kleine kernen, de opvang van vluchtelingen en het voorzieningenniveau aan bod. Op deze en andere hot items geven de 20 deelnemende partijen een antwoord in het verkiezingsnummer.

“Meer betrokkenheid vanuit provinciehuis”

De voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant Evert van Schoonhoven vraagt zich in de verkiezingsspecial hardop af of het maatschappelijk onbehagen de Brabantse politiek verder mee gaat bepalen. “Ik hoop oprecht dat de nieuwe statenleden deze urgentie voelen en hierbij daadwerkelijk in de komende 4 jaar de aanwezige talenten en kwaliteiten bij de Brabantse inwoners aan gaan boren en weten te vinden. Niet symbolisch via een referendum of een burgerberaad, maar veel meer met een duidelijke, structurele betrokkenheid vanuit het provinciehuis. En wij willen daar als belangengroepering graag bij helpen!”

De antwoorden vanuit de politiek en het concreet omzetten in daden na de verkiezingen zullen daarbij zeker een grote rol gaan spelen.  Die zijn te bekijken en te downloaden via de website van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant www.vkknoordbrabant.nl.

NOS- Slotdebat en uitslagenavond vanuit het provinciehuis

Rondom de Provinciale Statenverkiezingen zendt de NOS een aantal live-uitzendingen uit van het provinciehuis in Den Bosch.

Vanuit de hal van het provinciehuis wordt het slotdebat van de landelijke lijsttrekkers uitgezonden op 14 maart. En op 15 maart verzorgt de NOS de uitslagenavond vanuit het provinciehuis die via NPO 1 wordt uitgezonden.