AZC/bewonerscollectief Polariseren door te “verbinden”

In de gemeenteraad van Cranendonck is besloten om na afloop van de huidige overeenkomst met het COA tot 1 juli 2024 niet mee te werken aan de voortzetting van het AZC in de van Nassau-Dietz kazerne in Budel vanwege de overlast die de afgelopen jaren is ervaren door de inwoners van Cranendonck.

In het verlengde daarvan is de gemeente een consultatie gestart van haar

inwoners over de toekomst van de locatie van Nassau-Dietz kazerne en hun mening en ervaringen met bewoners van het AZC.

Inmiddels heeft een aantal inwoners ingezien hoe zij op de klassieke Nederlandse wijze de discussie naar hun hand kunnen zetten.

Ze hebben een collectief gevormd met een aantal gelijkgestemde personen, een stichting opgericht, subsidie gekregen en starten nu, gesteund door de staatssecretaris, een campagne om te gaan “verbinden” ten aanzien van het onderwerp asielzoekers in Cranendonck. Bekend is dat de staatssecretaris wil proberen om ondanks het besluit van de gemeenteraad het AZC op deze locatie voort te zetten. 

De folders zijn gedrukt, de bijeenkomst is gepland, deelnemers mogen één vraag insturen ten behoeve van een aantal door het collectief te selecteren vragen die tijdens de bijeenkomst behandeld zullen worden. Eén van de leiders van dit collectief is het gemeenteraadslid Bart Kraaijvanger van inmiddels de groep Kraaijvanger.  Dit raadslid heeft ook deelgenomen aan de beraadslaging voorafgaand aan de beslissing over verlenging of geen verlenging van het AZC. Deze manier van acteren is ongepast. Waar het de gemeente Cranendonck over gaat is het stopzetten van de overlast die door de inwoners van Cranendonck wordt ervaren. 

Het collectief probeert  de aandacht te verleggen door een discussie op te starten over de opvang van asielzoekers. Hiermee proberen ze de democratische besluitvorming te frustreren en de opinie van de inwoners van Cranendonck buiten spel te zetten. Daarmee zijn zij niet bezig met verbinden maar met het polariseren van de discussie over de voortzetting van het AZC.

K. Raats, Soerendonk