Werkgroep Maarheeze 800 jaar maakt zich op voor jubileumfeest met bijzonder tintje

MAARHEEZE – Maarheeze bestaat 800 jaar. Reden voor een feestje, dacht een groep inwoners én een goed moment om het saamhorigheidsgevoel in het dorp een extra boost te geven. Door aan het jubileum ook een sociaal-maatschappelijk tintje te geven hopen de initiatiefnemers op een spin-off voor de lange termijn. 

Door Roy de Leijer

Dat Maarheeze al tenminste acht eeuw bestaat, blijkt uit een document dat in 1223 is getekend in verband met de overdracht van eigendommen en rechten in de hof Hugten (onder Maarheeze) aan de Munsterabdij in Roermond (zie kader).

Het feestelijke hoogtepunt van het jubileumjaar is een groot dorpsevenement op zaterdag 23 september tijdens Nationale Burendag. De werkgroep Maarheeze 800 jaar wil dan onder meer een dorpsquiz organiseren waar buurtschappen van jong tot oud aan mee kunnen doen.

“Daarmee is het feestelijke hoogtepunt voorbij, maar eigenlijk is het ook een soort startpunt”, vertelt André Kraaijvanger van de werkgroep Maarheeze 800 jaar. De werkgroep zag eind vorig jaar het levenslicht nadat een clubje inwoners, jong en oud, bij elkaar kwam om te praten en ideeën uit te wisselen over het 800-jarig bestaan van het dorp. Mark Madou: “Daarbij kwam al snel naar voren dat we het saamhorigheidsgevoel in Maarheeze verder willen versterken.” Bram van Goch vult aan: “Het is heel leuk om feest te vieren en terug te kijken op 800 jaar Maarheeze, maar we willen het jubileum juist ook aangrijpen om vooruit te kijken.”

De werkgroep wil ‘Maarheeze 800 jaar’ gebruiken als een kapstok om onder meer de zorgzaamheid voor elkaar te verbeteren. Kraaijvanger: “De verwachting is namelijk dat we in de toekomst steeds meer op elkaar zijn aangewezen.” Maar ook aan het gevoel van samenzijn en gezelligheid wil de werkgroep een impuls geven. Maarheeze is in bijna 70 jaar tijd uitgegroeid van een klein boerendorp naar een forensendorp met bijna vijfduizend inwoners. Vanuit alle windstreken zijn nieuwe inwoners in Maarheeze neergestreken. Jan Valkenburg: “Mensen wonen met heel veel plezier in Maarheeze en geven aan dat ze er graag willen blijven wonen. Toch merken we bijvoorbeeld bij evenementen dat niet meer het hele dorp uitloopt.” “Ook daarom willen het dorpsgevoel versterken”, zegt Marieke van Gils.

Om de betrokkenheid met de eigen buurt en het dorp te stimuleren is het idee ontwikkeld om het dorp in te delen in zestien buurtschappen van 100 tot 150 huishoudens. “Daarbij respecteren we de bestaande buurtverenigingen”, vertelt Everhard Winters. “Nog niet alles is in beton gegoten. De eerste stap is om mensen bij elkaar te krijgen voor de buurtschappen”, legt Kraaijvanger uit.

Om haar plannen te realiseren is de werkgroep op zoek naar enthousiaste inwoners die weten wat er speelt in hun wijk en die mensen kunnen verbinden. Van Goch: “Daarbij proberen we ook bewust nieuwe enthousiastelingen bereiken, bijvoorbeeld inwoners die nog niet actief zijn in het verenigingsleven.”

Het is de bedoeling dat de buurtschappenstructuur die dit jaar wordt opgetuigd ook na het grote jubileumfeest in september blijft bestaan.  

Winters: “Het geld dat we mogelijk overhouden aan het feest willen we benutten om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren, bijvoorbeeld door het te besteden aan feestelijke straatverlichting zoals in de andere Cranendonckse kernen of aan bloembakken die het dorp nog leuker maken.” 

“Het terugkijken op de geschiedenis van 800 jaar Maarheeze gebeurt tijdens een projectweek op de basisscholen”, vertelt Van Gils. Onder meer via een foto- en speurtocht krijgen leerlingen dan een inkijkje in de historie van het dorp. 

De werkgroep Maarheeze 800 jaar, met boven (v.l.n.r.): André Kraaijvanger, Jan Valkenburg, Mark Madou, Everhard Winters en Eric Biemans. Onder: Bram van Goch, Ilse Rutten, Marianne v.d. Sande en Marieke van Gils. – Foto Jos Meusen

De oudste tekst van Maarheeze: 800 jaar oud

Woudrichem, 1223: Abdis Richardis  van de Munsterabdij te Roermond verklaart dat edelman Dirk van Altena de hof te Hugten met toebehoren (die Reinard van Heeze van hem in leen hield) aan de Munsterabdij schenkt, en dat de abdij jaarlijks eenvierde mark aan de kapel in Maarheeze *) zal betalen.

Getuigen zijn: Dirk, abt van Berne, graaf Gerard IV van Gelre, graaf Dirk VI van Kleef en graaf Floris IV van Holland, die aan de oorkonde hun zegel hingen.   

(origineel niet voorhanden: oudste afschrift in Cartularium I van de Munsterabdij Roermond, fol. 7v, Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht )

*) letterlijk: capelle in Marnesen

Bron: Jac. Biemans