Hoe zit dat met tatoeages en piercings?

Hallo,

Ik kreeg de laatste tijd via mijn sociale media (Facebook en Instagram) regelmatig de vraag van jongeren én hun ouders of een minderjarige zelf mag beslissen over het nemen van een piercing of het laten plaatsen van een tatoeage.

In de Belgische regelgeving is geen leeftijdsgrens voorzien voor piercings en tatoeages. In het Koninklijk Besluit (K.B.) over tatoeages en piercings is enkel opgenomen dat deze niet mogen uitgevoerd worden bij personen die niet over hun beslissingsvermogen beschikken.

Minderjarigen worden in België als handelingsonbekwaam beschouwd, zodat deze bepaling in principe wel impliceert dat zij geen tatoeage of piercing kunnen laten zetten.

De handelingsonbekwaamheid van de minderjarige wordt opgevangen door het ouderlijk gezag van de ouders. Wanneer zij hun schriftelijke toestemming geven of hun kind begeleiden naar de winkel, is er bijgevolg geen bezwaar om de ingreep uit te voeren.

Opgelet: het aanbrengen van een tatoeage of piercing kan beschouwd worden als het aanbrengen van slagen en verwondingen.

Daarom voorziet het K.B. in een verplichte schriftelijke toestemming van de klant. Voor minderjarigen volstaat het dus niet dat de ouders deze toestemming geven, ook de minderjarige zelf moet schriftelijk zijn akkoord bevestigen.

Daarnaast is er een deontologische code opgesteld door de Vlaamse Piercing Bond en de Belgische Bond van Tatoeëerders, waarin staat dat:

Bij minderjarigen vanaf 16 jaar de oorlel mag gestretcht worden tot 1,6 mm diameter en het kraakbeen van het oor, de neus, de wenkbrauw, de tong, de lip en de navel mogen gepiercet worden;

De leden van deze Bonden zich er voor het overige toe verbinden geen piercings en/of tatoeages te zetten bij jongeren onder de 18 jaar.

Wil jij een piercing en/of een tatoeage en zijn je ouders het hier niet mee eens? Wil jouw minderjarig kind een piercing en/of tatoeage en ben je het hier niet mee eens? Als jeugdadvocaat en bemiddelaar kan ik jullie helpen om het gesprek hierover aan te gaan.

Bel (011/9.40.41), sms / WhatsApp (0493/25.45.31) of mail (info@lynnmeeuwissen.be) voor een afspraak, of boek rechtstreeks een afspraak mijn website www.lynnmeeuwissen.be.

Lynn