Jaarvergadering Seniorenvereniging Maarheeze

MAARHEEZE – Op vrijdagmiddag 31 maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze seniorenvergadering plaats. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en over de planning voor het lopende jaar aan de hand van het jaarverslag 2022, het financieel verslag 2022 en de begroting voor 2023. Verder staan de vaste punten verkiezing kascontrolecommissie en bestuursverkiezing op de agenda. 

De agenda, het jaarverslag, het financieel verslag en de begroting vindt u in de Nieuwsbrief van maart. In de Nieuwsbrief van mei 2022 en op de website www.seniorenverenigingmaarheeze.nl; (onder het kopje Vereniging) vindt u de concept-notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering (26 april 2022).

De vergadering wordt gehouden in “Ons Kwartier” en begint om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur.) In verband met de voorbereiding graag aanmelden bij de balie in Ons Kwartier of telefonisch 0495- 623589. 

Seniorenvereniging Maarheeze hoopt veel leden te mogen begroeten op deze jaarlijkse voor de vereniging belangrijke vergadering. De koffie/thee met iets lekkers staan klaar!