Inwonerscollectief presenteert verbindingsplan

MAARHEEZE – Het inwonerscollectief Cranendonck hield maandag een drukbezochte thema-avond in Maarheeze. Tijdens de bijeenkomst werd het zogeheten verbindingsplan gepresenteerd om de leefbaarheid in de kernen van Cranendonck te verbeteren en het draagvlak voor de opvang van asielzoekers in de gemeente terug te brengen. 

Buiten bij De Smeltkroes demonstreerde maandag een klein groepje tegenstanders van het AZC. Dat deden ze met leuzen als ‘Geef ons dorp terug’ en ‘Stop de overlast, sluit het AZC.

Binnen hadden ruim honderd inwoners zich verzameld om de themabijeenkomst bij te wonen. Ook staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) – die behalve met een applaus ook met een zacht boegeroep werd verwelkomd – en Commissaris van de Koning Ina Adema woonden de avond bij.

De thema-avond werd geopend door initiator en aanjager van het inwonerscollectief Bart Kraaijvanger. Volgens hem maakt het niet uit of je voor- of tegen het AZC bent, het gaat om de overlast die moet stoppen. “Ook ik vind dat we naar een andere vorm van het huidige AZC moeten. Het gaat mij om de polarisatie die is ontstaan. Het AZC is er nu eenmaal en de situatie kan alleen worden verbeterd als we er samen de schouders onderzetten.”

Het verbindingsplan ‘Van verdeeldheid naar verbinden’ werd vervolgens toegelicht door Ans van de Laar, voorzitter van het inwonerscollectief. Met het plan wil het collectief niet alleen verbinding zoeken met asielzoekers, maar ook met voor- en tegenstanders van het AZC. Daarbij wordt vooral ingezet op activiteiten om elkaar beter te leren kennen. “We willen werken aan het verbinden van mensen én aan de leefbaarheid”, aldus Van der Laar.

Het is de bedoeling dat er gezamenlijke ontspanningsactiviteiten, kunst- en cultuurworkshops en gesprekken tussen AZC-bewoners en inwoners van de dorpen gaan plaatsvinden, om elkaar beter te leren kennen. Dit vanuit het idee onbekend maakt onbemind. In totaal wil het collectief volgend jaar een zestal activiteiten houden, bijvoorbeeld met carnaval of rond feestdagen als Pasen en Kerstmis. 

Verder wordt er aansluiting gezocht bij de Cranendonckse vrijwilligersbank, zodat vluchtelingen aan de slag kunnen als vrijwilliger.

Er wordt onder meer samengewerkt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), hulporganisatie Movement on the Ground, de gemeente Cranendonck, Cultuurcraan en de buurtpreventieteams in Budel en Maarheeze en Cordaad Welzijn.

Staatssecretaris Van der Burg was enthousiast over het verbindingsplan. “Het is een buitengewoon goed initiatief, maar het poetst de andere kant niet weg. De zwarte, donkere kanten van het asielzoekerscentrum zie ik ook. De bus stopt niet meer bij het AZC. En er is veel meer overlast dan normaal. Ik kom de naam Budel veel tegen in de mails die ik ontvang.” 

Hij stak de hand ook in eigen boezem: “We slagen er onvoldoende in om het probleem onder controle te krijgen. Het inwonerscollectief probeert bruggen te slaan waar mij dat niet is gelukt.” Hij gaf onder meer aan dat ‘Den Haag’ tekort is geschoten bij de aanpak van het hoofdpijndossier. Van der Burg: “We hebben een domme keuze gemaakt om de bestaande voorzieningen voor asielzoekers af te bouwen.” 

Hij wil het inwonerscollectief volop de kans geven tot bloei te komen. “Ondertussen blijf ik mijn best doen voor een betere spreiding van de overlast.” Volgens de staatssecretaris worden de problemen veroorzaakt door een kleine groep. Van der Burg “Vijfennegentig procent zijn mensen zoals u en ik.”

Hij ziet de spreidingswet, waar het kabinet nog mee in de weer is, als een belangrijk instrument. Hiermee wordt aantal asielzoekers verdeeld over de gemeenten op basis van inwoneraantal.

“We moeten er voor zorgen dat mensen op een eerlijke manier door het hele land worden verdeeld. Als het gaat om de opvang van Oekraïense vluchtelingen hebben alle gemeenten hun deel geleverd. Met de asielzoekers hebben we verzuimd dit goed regelen. Daar is Cranendonck de dupe van”, aldus Van der Burg.

Hij nam ook deel aan een panelgesprek waarbij verder onder meer de politie, het COA en lokale ondernemers vertegenwoordigd waren. De panelleden kregen een aantal ingezonden vragen voorgelegd. Ook verschillende asielzoekers vertelden hun verhaal. Daarnaast verzorgden ze een aantal dans- en muziekoptredens.

Het afgelopen jaar verbleven er steeds tussen de 1200 en 1500 vluchtelingen op het AZC. De Cranendonckse gemeenteraad besloot vorig jaar om het asielzoekerscentrum per 1 juli 2024 in de huidige vorm te sluiten. Dit vanwege de regelmatige overlast en onveiligheidsgevoelens bij inwoners. Tot afgelopen zondag konden inwoners van de gemeente een enquête invullen over de invulling van het Nassau-Dietzterrein in Budel, de locatie waarop het AZC zich bevindt. De eerste resultaten van het inwonersonderzoek zijn volgende maand bekend.

Foto’s Jos Meusen