Meten met twee maten in de gemeente Cranendonck?

Zoals u ongetwijfeld weet heeft onze overheid de gemeenten in Nederland een pot geld ter beschikking gesteld om verengingen die schade leden a.g.v. de Corona periode te ondersteunen. Zo was er een pot geld voor “Sport” en een voor “Cultuur”.
Zo kon elke sportvereniging, wel of niet goed bij kas, een beroep doen op de inhoud van de pot “Sport”.
Om aanspraak te kunnen maken op de pot “Cultuur” had ( heeft) de gemeente zelf iets bedacht. Ja het is maar cultuur hé.
Onze gemeente had bedacht: aanspraak maken op de inhoud van deze pot kan alleen wanneer de vereniging aantoonbaar een liquiditeitsprobleem heeft. Dus een vereniging onder de categorie “Sport” met een goed gevulde kas had geen probleem om coronasteun te krijgen. Viel de vereniging onder de categorie “Cultuur”? Helaas geen coronasteun tenzij dus sprake van een liquiditeitsprobleem. Maar onze overheid had toch geld beschikbaar gesteld voor “Cultuur”? Maar ja, zegt de gemeente: “Sport” is natuurlijk duidelijk iets anders dan “Cultuur”. Want “Cultuur”, ja wat moet je daar eigenlijk mee? We kunnen het geld wat we overhouden bestemd  voor “Cultuur” toch beter stoppen in de pot ‘algemene middelen’?. Je weet maar nooit waar we het in de toekomst voor kunnen gebruiken. Je zou bijna denken dat de meerderheid van onze gemeentebestuurders (gemeenteraad) zelf sport, dan wel hun kinderen en kleinkinderen, en dus moeten de sportverenigingen zeker gesteund worden ook al is de kas van de vereniging goed gevuld. Zelf ben ik lid van een vereniging die als thuisbasis De Borgh heeft en valt onder “Cultuur”. Mijn vereniging heeft altijd gezorgd de financiën goed op orde te hebben. We hebben de huur tijdens de coronaperiode netjes mogen betalen zonder van de faciliteiten gebruik te hebben kunnen maken. Totaal € 1840,00. Ook hebben enkele sportverenigingen De Borgh als thuisbasis. Wat blijkt bij navraag bij enkele van deze verenigingen? Zij ontvingen coronasteun met een goed gevulde verenigingskas!!! Hoewel ons gemeentebestuur daar natuurlijk wel een of andere smoes voor heeft kan ik niet anders concluderen dan dat hier sprake is van ‘meten met twee maten’.
Waarom eventueel het overgebleven geld voor “Cultuur” niet eerlijk verdeeld onder de cultuurverenigingen binnen Cranendonck i.p.v. stoppen in de pot “algemene middelen”? Geld wat onze overheid daar NIET voor beschikbaar heeft gesteld!
Deze zal bij een nieuwe coronaperiode o.i.d. ongetwijfeld opnieuw over de brug komen met geld. 

Jo Heesakkers