Wat met de veiligheid op evenementen en fuiven in Hamont-Achel? 

HAMONT-ACHEL – In een open brief, gericht aan verenigingen en andere organisatoren van evenementen, hekelt oppositiepartij Pro Hamont-Achel het feit dat de huidige beleidsploeg (CD&V, Balans en onafhankelijk schepen Joren Mertens) nog geen werk heeft gemaakt van het vastleggen van een duidelijk evenementenkader en security voorwaarden bij het organiseren van een fuif of evenement in de stad. Pro Hamont-Achel had tijdens diens beleidsperiode, in samenwerking met de gemeente Pelt, al een evenementenkader opgesteld binnen de politiezone Hamont-Achel. Hierin werden duidelijke afspraken opgenomen, maar dit kader werd in Hamont-Achel vooralsnog niet voorgelegd op de gemeenteraad. In de gemeente Pelt werd dit kader reeds in maart vorig jaar voorgelegd en goedgekeurd.

Burgemeester Theo Schuurmans, bevoegd over de veiligheid, begrijpt niet dat een zogezegd afgewerkt kader niet eerder op de gemeenteraad werd gebracht. Pro had daarvoor het volledige voorjaar van 2022 de tijd voor. Schuurmans : “Het is onze taak als overheid om de veiligheid bij evenementen te garanderen en daarvoor vinden wij het noodzakelijk dat organisatoren van evenementen beroep doen op  een minimale basis professionele securitydiensten die ook kan aangevuld worden met vrijwilligers.” 

Pro Hamont-Achel stelt vast dat het met deze verplichting voor verenigingen niet meer mogelijk zal zijn om vrijwilligers in te zetten om de veiligheid op een evenement te waarborgen. Zo zou er veel budget gespendeerd moeten worden aan de security, financiën die dan niet kunnen gaan naar andere zaken zoals kampen, groepsreizen of de aankoop van materialen. Volgens Pro Hamont-Achel wordt de strot van verenigingen op deze manier dichtgeknepen, verenigingen die het al zo moeilijk hebben na coronatijd om financiële middelen te vergaren. Schuurmans: “Dit is erg voorbarig, we zijn momenteel aan het onderzoeken of een financiële tussenkomst van de stad mogelijk is om de kosten te drukken. Dit zal afhankelijk zijn van bepaalde factoren zoals de grootte van het event, het aantal bezoekers,…” 

Op 3 februari jongstleden werd er door de huidige beleidsploeg een informatievergadering georganiseerd waarbij alle organisatoren van evenementen in onze stad op waren uitgenodigd. Schuurmans: “We hebben goed geluisterd naar ieders ideeën en meningen. Bovendien bleek dat veel organisatoren nu al beroep doen op professionele securitydiensten omdat ze zelf geen risico’s willen nemen. We begrijpen dat verenigingen de financiën op een zo rendabel mogelijke manier moeten inzetten, maar dit mag zeker niet ten koste gaan van de veiligheid!” 

Schuurmans vervolgt: “Uiteraard is het belangrijk voor de verenigingen om duidelijkheid te hebben en daarom streven we ernaar om zo snel mogelijk het kader vast te stellen. Dit zal uiterlijk in mei van dit jaar vastgesteld en goedgekeurd worden. Het is zeker niet de bedoeling om het verenigingen moeilijk te maken, maar zoals eerder aangegeven: de veiligheid moet primeren. Ouders die hun jongeren naar fuiven in onze stad laten gaan moet erop kunnen vertrouwen dat de veiligheid maximaal gegarandeerd is.”