Vastenactie 2023: Mensen onderweg 

Volgende week ontvang en inwoners van Cranendonck een folder in de brievenbus m.b.t. de Vastenactie. Dit jaar wordt, evenals de afgelopen paar jaar, het Vastenactie-zakje niet huis-aan-huis opgehaald. U kunt uw  bijdrage doen door de volmacht op de Vastenactie-zakjes in te vullen en dit op de post te doen (postzegel is niet nodig). In de kerken is er de mogelijkheid om het zakje in te leveren, daarnaast zijn er twee inzamelpunten: in Budel kunt u het in de daarvoor bestemde bus doen die te vinden is bij de JUMBO, in Budel-Schoot bij de PLUS. Ook kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL. Meer informatie kunt u vinden op www.vastenactie.nl

Van Aswoensdag -22 februari- tot Eerste Paasdag -9 april- is het vastentijd. Een tijd van bezinning en wat soberder leven. Een mooie gelegenheid om uw tijd, aandacht en geld te delen met mensen die uw steun goed kunnen gebruiken. Dit jaar is er extra aandacht voor een project in Zuid-Soedan, waar de nood echt heel hoog is. We steunen de mensen daar die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Samen proberen ze er een nieuw thuis te creëren voor hun kinderen. Geweld en daarnaast droogte afgewisseld door overstromingen zijn de belangrijkste oorzaken van dramatische voedseltekorten. 

Waar sparen we voor?
Voor spullen die gevluchte families nodig hebben om een nieuw leven op te bouwen. Hieronder een aantal voorbeelden hoe iedere euro concreet ingezet wordt:

10 euro: hiermee kunnen we al een hele familie voorzien van groentezaad voor een heel seizoen

12 euro: met dit bedrag geven we ook de gereedschappen om de groenten te verbouwen.

41 euro: kruiwagen

85 euro: voor een ploeg voor een betere en grotere oogst – een ploeg gaat jaren mee.

200 euro: voor een opleiding van een jaar. De mensen die opgeleid worden en de mensen om hun heen hebben hier hun leven lang profijt van.  

240 euro: hiermee kopen we een waterpomp op zonnepanelen (voor water om te drinken, voor de hygiëne en voor kleinschalige landbouw).

Het Vastenactie-campagneproject steunt 1500 huishoudens in de deelstaat Warrap in Zuid-Soedan. Families worden voorzien van noodrantsoenen, bestaande uit erwten, sorghum en een lokale pindasoort, en zaad voor onder andere tomaten, okra, boerenkool, wortel en pompoenen. Mensen worden getraind in basisbeginselen van de agro-ecologie, zodat ze hun kennis kunnen delen met de andere families.

Even minderen voor een ander, doet u mee?
Voor meer informatie of als u bereid bent te helpen bij het bezorgen van folders kunt u terecht bij Ben Kursten of Gerrie Derks-van Cranenbroek. E- mail: bensja@gmail.com of gerriederks@kpnmail.nl