Gemeente Cranendonck ondersteunt maatschappelijke organisaties

CRANENDONCK – Het college van B&W van gemeente Cranendonck heeft besloten de tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportfaciliteiten en -accommodaties niet te verhogen met het actuele inflatiecijfer zodat (sport)lidmaatschappen betaalbaar blijven. In plaats van 14,53%, het daadwerkelijke inflatiecijfer, bedraagt de tariefstijging 1,88% op de accommodatie tarieven voor 2023. Hierdoor zien maatschappelijke organisaties zich voor het gebruik van gemeentelijke (sport)accommodaties- en faciliteiten voor lagere kosten gesteld. 

“We gaan ervan uit dat verenigingen nu meer ruimte hebben om gestegen kosten niet zomaar door te berekenen aan hun leden”, aldus wethouder Lemmen (sport). “We vinden het belangrijk dat sport en cultuur voor alle inwoners bereikbaar blijft.”

De exploitatie- en huurlasten vormen een grote kostenpost voor maatschappelijke organisaties. Met dit besluit wil de gemeente haar inwoners tegemoet komen die door de inflatie te maken hebben met sterk gestegen kosten.