Lezing Scholeksters op Daken

CRANENDONCK – Het klinkt als een eretitel: ‘het Jaar van de Scholekster’ maar dat is het allerminst. Deze vogel is notabene 15 jaar geleden óók al gekozen tot ‘pechvogel’ van het jaar. Het gaat dus echt niet goed met de scholekster in Nederland. De van oorsprong kustvogel met de kenmerkende lange oranjerode snavel, zwart-wit verenkleed en luidruchtige ‘te-pie-te-piet’ roep’, trekt steeds vaker het binnenland in naar stedelijke gebieden en dorpen om te broeden. Vanaf eind februari zijn ze al gearriveerd in onze regio om terug te keren naar hun oude broedplaats. Opvallend en bijzonder is dat ze nestelen op daken van bedrijven- of industrieterreinen. Zoals het bedrijventerrein naast het vliegveld in Budel en bedrijventerrein Vlassloot in Soerendonk.

De veelal platte en omvangrijke (grind)daken lijken enigszins op hun natuurlijke broedomgeving en er is weinig predatie. Maar voor de kuikens in hun tijdelijke biotoop kleven er enorme gevaren aan zoals de open onbeschermde afvoerpijpen recht het riool in, weinig schuil- of schaduwmogelijkheden op de vaak gloeiend hete daken, eveneens weinig of geen water aanwezig en dan de ultieme sprong van grote hoogte naar beneden.

Onderzoek moet in 2023 leiden tot meer kennis over de soort maar vooral tot verbetering van de omstandigheden voor scholeksters.

We vragen jullie om hulp en inzet om broedplaatsen eenvoudig te melden via: www.scholeksterophetdak.nl   Wij van uilen- en vogelwerkgroep IVN Cranendonck hebben i.s.m. SOVON (landelijk vogelonderzoek vereniging) een lezing georganiseerd op donderdagavond 13 april in Natuur- en Milieucentrum ‘De IJzeren Man’ aan de Geurtsvenweg 4 in Weert.  Spreker is onderzoeker Christian Brinkman. Aanvang: 19:30 (zonder pauze) en inloop vanaf 19:00. Entree: €2.50 (inclusief consumptie). 

Contactpersoon: Tjabine Guntlisbergen | vogelsincranendonck@outlook.com

Foto Nicole de Wal