Extra opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen

CRANENDONCK – De gemeente Cranendonck breidt de opvang van Oekraïense vluchtelingen uit. Vanaf 1 juli vangt de gemeente tijdelijk 75 extra Oekraïners op. Zo worden ondergebracht op landgoed De Baronie in Soerendonk en op de oude tennisbanen bij De Zuiderpoort in Budel. De tijdelijke locaties bieden ook mogelijkheden voor Cranendonckse woningzoekenden, die met spoed woonruimte nodig hebben.

Door RdL

Nu de oorlog in Oekraïne langer aanhoudt hebben alle gemeenten in Nederland de opdracht van het Rijk gekregen om meer vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, ook gemeente Cranendonck. “Bij het zoeken naar locaties hebben we gekeken naar differentiatie in doelgroepen, locaties en wooneenheden”, vertelt burgemeester Roland van Kessel.

In het oude gemeentehuis (Cranendonck 3 en 4) op landgoed De Baronie in Soerendonk wordt tijdelijke opvang of woonruimte ingericht voor ongeveer 50 personen. 

Op dit moment vinden er gesprekken plaats tussen de gemeenten en ondernemer Camille Peters om tijdelijke opvang te realiseren. Eerder werd met hem een intentieverklaring gesloten om in De Baronie horeca (café en restaurant in Cranendonck 10 + 11) en verblijf (in Cranendonck 3) te realiseren. Wethouder Marcel Lemmen: “Graag komen we samen met deze ondernemer tot de realisatie van de tijdelijke opvang en vindt direct aansluitend de geplande herbestemming plaats.” 

Op de oude tennisbanen nabij sportcomplex De Zuiderpoort in Budel worden 12 woonunits geplaatst. In ieder woonunit verblijven personen of gezinnen tot maximaal 4 personen. De betreffende tennisbanen (7 en 8) zijn eigendom van gemeente Cranendonck en zijn momenteel niet in gebruik. “We gaan ook hier bekijken hoe we een positieve impuls aan de omgeving kunnen geven, zodat zowel gebruikers van omliggende sportvelden en -banen, omwonenden als de tijdelijke bewoners het terrein als een fijne plek (blijven) ervaren”, geeft wethouder Lemmen aan.
Evenementen die staan gepland nabij sportcomplex De Zuiderpoort (inclusief het evenemententerrein) kunnen gewoon doorgaan.

De opvangplekken in Budel en Soerendonk kunnen snel worden gerealiseerd. Ze zijn tijdelijk en gelden voor de duur van maximaal 2 jaar, met de optie tot 1 jaar verlenging. 

De nieuwe locaties bieden, behalve huisvesting voor 75 Oekraïense vluchtelingen, ook woonruimte voor een twintigtal woningzoekenden uit de gemeente Cranendonck. Daarbij gaat het om mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. Hierbij kan worden gedacht aan onder andere studenten, vergunninghouders, jonge starters en alleenstaanden.

Sinds juli vorig jaar verblijven 26 vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk in de voormalige bibliotheek aan de Rubenslaan in Budel. Negen Oekraïense vluchtelingen zijn ondergebracht bij gastgezinnen in de gemeente Cranendonck. 

Voor de verdeling van de nieuwe, tijdelijke bewoners is de gemeente afhankelijk van de behoefte van woningzoekenden, de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne en de gezinssamenstelling. Met de extra opvangplekken denkt de gemeente voorlopig vooruit te kunnen. “Maar we kunnen natuurlijk niet in een glazen bol kijken”, aldus Van Kessel.  

Direct omwonenden, betrokkenen en gebruikers van de locaties in Soerendonk en Budel worden door de gemeente geïnformeerd via een brief of e-mail. Daarnaast is er op woensdag 19 april in gemeenschapscentrum De Borgh in Budel een informatieavond over de opvanglocaties in Soerendonk (van 18.30 tot 19.30 uur) en Budel (20.00 – 21.00 uur). Meer info: cranendonck.nl/nieuweopvang, oekraine@cranendonck.nl.