Hoger beroep

Hallo,

Wanneer je veroordeeld bent door de politierechtbank en je het niet eens bent met de uitspraak, kan je hoger beroep aantekenen.

Wanneer je aanwezig was op de zitting of vertegenwoordigd werd door een advocaat, moet dit gebeuren binnen de 30 dagen vanaf de uitspraak. Wanneer je verstek liet gaan, dat wil zeggen dat je niet aanwezig of vertegenwoordigd was, loopt deze termijn van 30 dagen vanaf de betekening van het verstekvonnis door de gerechtsdeurwaarder.

Het hoger beroep moet aangetekend worden op de griffie van de politierechtbank en vergezeld gaan van een ondertekend en gedateerd grievenformulier.

Het grievenformulier werd ingevoerd om overhaaste beroepen te vermijden. Het grievenformulier moet vermelden waartegen je beroep aantekent: de procedure, de schuld, de straf, de burgerlijke rechtsvordering en/of andere (bv. beveiligingsmaatregel van het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid of gerechtskosten). De redenen waarom je beroep aantekent, moet je niet opnemen: dit komt aan bod op de zitting.

Wanneer bepaalde zaken van de veroordeling niet betwist worden, is het wel aangewezen nauwkeurig aan te duiden waartegen wél of niet hoger beroep wordt ingesteld.

De beroepsrechter is inhoudelijk gebonden door het grievenformulier en kan bijgevolg enkel oordelen over de aangeduide grieven. Het is aldus belangrijk dit formulier nauwgezet in te vullen.

Wanneer het grievenformulier ontbreekt, vervalt je hoger beroep. Werd jij veroordeeld door de politierechtbank en ben je niet akkoord met het vonnis? Aarzel niet mij te contacteren. Ik kan je niet alleen adviseren over een hoger beroep, maar ook helpen bij het aantekenen van het hoger beroep en invullen van het grievenformulier.

Mail (advocaat@lynnmeeuwissen.be) of bel (011/19.40.41 – 0493/25.45.31) voor een afspraak of boek rechtstreeks een afspraak via mijn website www.lynnmeeuwissen.be.

Lynn