Op zoek naar de mystery guest in de Pan: de ijsvogel

HEEZE-LEENDE – Op zondag 16 april organiseert IVN Heeze-Leende weer een publiekswandeling. We gaan dan onder andere op zoek naar de grote onbekende, de ijsvogel. Je weet dat hij er is, maar je bent al blij met een blauwe flits. Maar er is meer te zien. Onder leiding van een deskundige natuurgids wandelt u door het natuurgebied van de Pan in Sterksel. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van Staatsbosbeheer bij het Sterksels Kanaal aan de Panweg in Maarheeze. 

De naam “De Pan” geeft al aan dat er een laag gelegen gebied in voorkomt. Door het gebied stroomt de Sterkselse Aa, een kleine maar sterk slingerende beek die van belang is vanwege het voorkomen van enkele zeldzame vissoorten. Het beekdal is landschappelijk goed bewaard gebleven. Het Landgoed De Pan bestaat vooral uit droog naaldbos, graslanden en loofbos langs het Sterksels kanaal. Ook ligt er vlak bij een aardig open heideveldje, de Hoef genaamd.

In de Pan zijn op zeer korte afstand diverse landschapstypen te beleven. Het is een zeer vogelrijk gebied en de eerste vogelzang zal mogelijk al te horen zijn tijdens de wandeling. Voorkomende vogelsoorten zijn o.a. diverse spechtensoorten, gekraagde roodstaart, roodborsttapuit, geelgors, zwartkopje en de tuinfluiter. Beloven kunnen we het niet, maar misschien zien we  als bonus de ijsvogel wel!

De deelname aan de wandeling is gratis. Voor een overzicht van alle wandelingen zie de website: www.ivn.nl/heeze-leende

Foto Geert Engels