“Somberheid en depressie bij NAH”

EINDHOVEN – Maandag 17 april organiseert Café Brein Eindhoven een ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Waar: SWZ Activiteitencentrum, Palladiostraat 27, 5624 AB in Eindhoven. Datum en tijd: 17 april van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang vanaf 19.00 uur. Wie: Mensen met NAH, hun familie of mantelzorgers, andere belangstellenden. Aanmelden: IS NIET NODIG!

Hoofdgast van deze avond is Elisa Hilbrans, zij werkt als psycholoog / gedragskundige bij Libra Revalidatie en Audiologie.

Welke onderwerpen komen er aan bod?
Iedereen kan in zijn leven somber of depressief worden, zeker na een groot verlies zoals bij NAH. Het is een fase in het rouwproces die normaal gesproken weer overgaat. Als het gevoel van somberheid ernstig is en lang aanhoudt, spreekt men van een depressie. Bij mensen met NAH is de kans op een depressie verhoogd. Er is dan sprake van meerdere van de volgende kenmerken: een constant sombere stemming, nergens meer interesse of plezier in hebben, moeheid of gebrek aan energie, overal tegenop zien, weinig of juist veel slapen en ‘donkere gedachten’.

Zowel de oorzaak en diagnose depressie zijn niet altijd eenvoudig te stellen bij mensen met hersenletsel. Daarom is kennis van NAH noodzakelijk om tot een goede diagnose te komen.

Zijn de sombere gedachten of depressieve gevoelens reacties op het verlies van zelfstandigheid, werk, rol in het gezin en allerlei vaardigheden waardoor de toekomst onzeker is geworden? Of is het fysieke letsel in de hersendelen die met de stemming te maken hebben de oorzaak? Of is overbelasting de boosdoener? En als dit allemaal helder is, wat zijn dan de behandelingsmogelijkheden?

Tenslotte heeft dit alles natuurlijk ook impact op de directe omgeving en mantelzorger(s). Hoe kunnen zij beter omgaan met deze klachten van hun naaste? Kortom, er valt veel te vertellen over dit onderwerp.

Spreekt het thema van deze Café Brein bijeenkomst je aan? Je bent van harte welkom.

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers en andere betrokkenen waarbij informatie en gezelligheid samengaan. Deelnemers praten over de brede gevolgen van NAH en hoe ze daarmee omgaan. Deze gevolgen hebben namelijk grote invloed op het welzijn van de persoon met NAH en zijn omgeving.

Belangstellenden die aankondigingen en/of samenvattingen van de bijeenkomsten willen ontvangen, kunnen zich aanmelden voor de Café Brein emailverzendlijst via info@mantelzorgverlicht.nl