Ingezonden brief: Loodhoudende vliegtuigbenzineklacht: B&W van Cranendonck reageren formeel-juridisch

Een deel van de vliegtuigen op Kempen Airport vliegt op  loodhoudende vliegtuigbenzine. Na  de verbranding in de zuigermotoren komt dat lood als fijn stof significant naar beneden in een gebied binnen ca 3km van de startbaan. Loodverbindingen zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen in juridische zin. 

Brandstoftanken valt onder de WABO-vergunning waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. De Socialistische Partij heeft B&W en de gemeenteraad van Cranendonck per brief verzocht om het tanken van loodhoudende vliegtuigbenzine op Kempen Airport op korte termijn te verbieden. 

B&W van Cranendonck hebben op 08 maart geantwoord. De brief omvat een formeel-juridische denklijn dat, omdat er geen landelijk verbod op loodhoudende benzine is, dit lokaal legaal is en niet verboden kan worden. Verder wordt verwezen naar de provincie.

In reactie op dit antwoord heeft de SP op 21 maart 2023 gezegd het Cranendonckse standpunt te begrijpen, maar dat er, behalve formeel-juridische  denklijnen, ook niet-juridische en dus politieke stappen gezet kunnen worden zoals overleg met het vliegveld over een vrijwillige oplossing en pressie via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op deze retourbrief is nog geen antwoord ontvangen.

De retourbrief is ook naar de gemeenteraad gestuurd, de CRO Kempen Airport, de regionale GGD en in afschrift aan GS. 

Op 06 april antwoordde de GGD aan SP-woordvoerder Koopman “Dank u voor uw signaal. Wij gaan de mogelijkheid en de haalbaarheid van niet-juridische stappen verkennen.”

De SP zal het verdere proces volgen en beziet het inmiddels ook in de Tweede Kamerfractie. 

Voor meer informatie

Bernard Gerard

fractieondersteuner SP in PS