Bezorgde ouders: nieuwe school mag geen luchtkasteel worden

DORPLEIN/SCHOOT – Er moet snel duidelijkheid komen over de plannen voor een gezamenlijke nieuwe basisschool voor Dorplein en Schoot. Ouders en andere insprekers riepen de Cranendonckse politiek vorige week op om snelheid te maken in de besluitvorming en te komen met een heldere en realistische tijdlijn. 

Door Roy de Leijer

Basisscholen De Wereldwijzer in Budel-Schoot en St. Andreas in Budel-Dorplein werden vorig jaar samengevoegd vanwege het dalende aantal leerlingen en personeelstekort. Dit schooljaar wordt er nog gewerkt vanuit twee locaties. De groepen met de jongste leerlingen krijgen les in Budel-Schoot, de bovenbouw in Budel-Dorplein. Vanaf 1 augustus vindt al het onderwijs plaats in het gebouw van De Wereldwijzer. Het gaat om een tijdelijke oplossing, totdat er een nieuwe school is gerealiseerd.

Op dit moment heerst er in beide dorpen veel onrust over de toekomst van het onderwijs in beide dorpen. Voorafgaand aan de behandeling van het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) door de Cranendonckse raadscommissie waren er verschillende insprekers die hierover hun zorgen kenbaar maakten.

Regiodirecteur Nicole van Eert van schoolbestuur SKOzoK riep de gemeenteraad op serieus werk maken van de voorkeur van het schoolbestuur en de beide medezeggenschapsraden voor een nieuwe, gezamenlijke school tussen de beide dorpskernen.

“De traagheid in het proces zorgt in beide dorpen voor veel onrust”, aldus Anne de Haart van de medezeggenschapsraad van de Sint Andreas in Dorplein. Ze gaf aan dat een gedeelte van de ouders al de keuze heeft gemaakt om hun kinderen na de zomer niet mee te laten verhuizen naar De Wereldwijzer. Meer dan de helft van de bovenbouwleerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 zou de overstap willen maken een andere school, zoals OBS De Triolier in Budel.

In het integrale huisvestingsplan staat de nieuwe school gepland voor 2026. Mocht nieuwbouw tussen de beide dorpskernen niet haalbaar blijken te zijn, dan is een plan B in de vorm van een verlengende renovatie van De Wereldwijzer – zoals opgenomen in het integrale huisvestingsplan – voor de insprekers niet aan de orde. De Haart: “Het verbaast ons dat er al gesproken over het niet lukken van de gezamenlijke nieuwbouw.”

Ook voor de medezeggenschapsraad van De Wereldwijzer is het geen optie om het schoolgebouw in Budel-Schoot te renoveren. Susan Horsten: “Het gezamenlijk kijken naar de toekomst en het maken van nieuwe frisse start betekent voor ons ook een nieuw gebouw.”

Ingrid Scheffers van de werkgroep School van Schoot wil voorkomen dat de nieuwe school een luchtkasteel wordt. “Wat wij nodig hebben is een besluit, een concreet plan met een locatie en een tijdslijn voor de huisvesting van onderwijs voor Budel en Budel-Dorplein. Het gaat over de toekomst van ons onderwijs, onze kinderen en indirect of misschien wel direct de leefbaarheid van ons dorp.”

De insprekers kregen bijval van de lokale politiek. De fracties riepen wethouder Marcel Lemmen op het back up-plan uit het huisvestingplan te halen. De wethouder zegde toe hierover het gesprek aan te gaan met het schoolbestuur en hier dinsdag op terug te komen. Dan staat het IHP op de agenda van de gemeenteraad.