Driejaarlijks Koningsschieten

Komende zondag is het 23 april. De naamdag van de schutspatroon van het Budelse Sint Jorisgilde. Dit wordt bij het gilde gevierd, en omdat drie jaar geleden is dat er Koning geschoten werd, is het nu weer een extra bijzondere patroonsdag. Deze dag zullen de gildebroeders al vroeg uit de veren zijn en vanuit de Vaandrig naar het woonhuis gaan van het huidige Koningspaar Martin en Saskia Horst. Zij worden thuis opgehaald om vervolgens om 10.30 uur de Heilige Mis bij te wonen in de parochiekerk van Budel. Na deze dienst volgt de hernieuwing van de Eed van trouw aan het Geestelijk gezag en de vendelgroet voor de pastorie. Het vervolgprogramma begint met een besloten deel voor de leden en gasten van het gilde als men gezamenlijk de Brabantse koffietafel zal gebruiken. De jubilarissen zullen gehuldigd worden waarna het middagprogramma in het teken zal staan van het driejaarlijkse Koningschieten. Vanaf 14.30 uur is ook iedereen van buiten het eigen gilde van harte welkom bij het Gildehuis De Vaandrig aan de Poelderstraat 5. De oude Koning Martin Horst zal de eretekenen horende bij de functie van Koning afleggen waarna de loting om de volgorde van het schieten door de kandidaten voor het koningschap plaats kan vinden. Gildebroeders en -zusters vanaf 20 jaar zijn gerechtigd tot deelname aan het Koningschieten. Om 15.00 uur begint het schieten op de gipsen vogel en het vrijen van de boom door vertegenwoordigers van wereldlijk en geestelijk gezag. Er zal geschoten worden met een kruisboog op de gipsen vogel, en bij het laatste schot zal blijken wie de “nieuwe” Koning van het gilde zal zijn. Het kan een historisch Koningschieten worden voor het Budelse gilde. Gildebroeder Martin Horst kan zich voor een vijfde keer tot Koning schieten. Dat zou betekenen dat hij Keizer wordt en het gilde alsnog geen Koning heeft. Indien dit gebeurd zal er een nieuwe vogel geplaatst worden, waarna opnieuw geschoten zal worden tot de Koning bekend is. Mocht Martin zich tot Keizer schieten dan zal hij de eerste zijn in de 70 jaren na de heroprichting van het Budelse gilde. Bij het oude zilver dat bij het gilde bekend is bevinden zich nog vijf andere schilden van een keizer. De laatste keer dat er een keizer was bij het Sint Jorisgilde Budel is 178 jaar geleden Antonius Fransen die zich op 12 mei 1845 tot Keizer schoot. Keizer is dus een bijzondere titel in de gildewereld en blijf je levenslang behouden. Naast het schieten om de Koning zal de jeugd omstreeks 16.00 uur gaan schieten om het Pastor Roes wisselschild oftewel de titel Jeugdkoning. Rond de klok van 18.00 uur zal de nieuwe koning officieel worden geïnstalleerd. Bij deze installatie zullen diverse traditionele gebruiken, zoals de installatie met het oude gildezilver en het betreden van De Vaandrig door de nieuwe Koning over het gildevaandel plaats gaan vinden. De oude Koning zal zijn koningsschild aanbieden aan het gilde door dit bij zijn opvolger op de mantel toe te voegen aan de collectie koningszilver. Publiek is van harte welkom om getuige te zijn van deze traditionele gebruiken. Kijk voor meer informatie op onze website www.sintjorisgildebudel.nl