Senioren Orkest Cranendonck te gast bij Jubilea Coconblazers

NEDERWEERT – Op zondag 30 april  gaat het Seniorenorkest Cranendonck deelnemen aan het jubileum van hun kapelmeester die deze dag bij hun collega’s De Coconblazers de hoofdrol heeft. De Coconblazers vieren een dag vol jubilea, met in de hoofdrol, kapelmeester Had Geurtjens 

Het was wijlen Lei Weekers die inmiddels 28 jaar geleden het initiatief nam om het orkest op te richten. Zijn idee, samen gezellig leuke muziek maken, vormt nog steeds de basis van het gezelschap. Via diverse locaties kwamen we met hulp van de  stichting Cocon terecht  in de kelder van de Pinnenhof. Hier nam Had Geurtjens  in 1998 het stokje over. Daarna ging het Crescendo er kwamen meer optredens en het aantal muzikanten verdubbelde. 

Had Geurtjens die al meer dan  50 jaar in het vak zit, heeft er nog steeds duidelijk zin in. De muziek beheerst een groot deel van zijn leven.  Op zondag 30 april wordt het gevierd in de bekende en vertrouwde Pinnenhof. De spits wordt afgebeten door de blaaskapel Speulendjer – wieës. Al meer dan 25 jaar een goede bekende in Nederweert. 

Als tweede is het Seniorenorkest Cranendonck aan de beurt. Het orkest staat eveneens onder leiding van Had Geurtjens. Zijn de Coconblazers bekend om het lichtere en populaire genre van Polka’s en Böhmische klanken, bij de Cranendonckers staat ook wat marsmuziek en soms zelfs wat serieuzer werk  op de lessenaar. Hekkensluiter zijn de feestelingen zelf de eerder genoemde  Coconblazers ze spelen bekende  Böhmische en populaire blaasmuziek afgewisseld met enkele zangnummers van Johan en Tineke.  Draagt u ons een warm hart toe en of houdt u van leuke en goede blaasmuziek? Kom dan op zondag 30 april  om 13.30 uur naar De Pinnenhof in Nederweert. En hoewel de toegang gratis is blijft een vrijwillige bijdrage in de onkosten van harte welkom.