Vrouwvriendelijkste gilde 

BUDEL – In 1997 werd besloten, na heel wat redetwisten, dat schuttersgilden in de overkoepelende Kring Kempenland de vrijheid kregen om ook vrouwen als volwaardig lid toe te laten treden tot de gilden. Hiermee werd er door een aantal dames van Budelse gildebroeders ook de toelating tot het Budelse gilde weer bespreekbaar gemaakt. Daar was geen weerstand tegen en het resulteerde erin dat bij de viering van het patroonsfeest in 1998 zes gildezusters en twee jongere meisjes toetraden tot het gilde. Nu zijn we 25 jaar verder en zijn de vier gildezusters Nelly Adams, Els Goijens, Gerry de Kok en Saskia Horst nog altijd actief betrokken bij het Budelse Sint Jorisgilde. Dit voorbeeld werd gevolgd door andere dames en meisjes op alle fronten. Van tamboer, bazuinblazer en vendelier tot kruisboogschutter, en ook in het bestuur zijn de dames vertegenwoordigd. Bij het driejaarlijkse Koningsschieten was het in 2014 Saskia Horst die als eerste dame bij het Budelse gilde de titel Koning op haar naam wist te zetten. En dan in 2019 wordt tijdens de Kringdag Kempenland in Gerwen het Budelse gilde verkozen tot het Vrouwvriendelijkste gilde van de kring. Bij de viering van het Patroonsfeest op zondag 23 april zal het gilde aandacht geven aan het zilveren jubileum van deze vier gildezusters. Meer info op www.sintjorisgildebudel.nl