Cranendonck en de AZC Inwonersraadpleging

Beste lezers van het HAC-weekblad. 

Op maandagavond 17 april werd de uitslag bekend gemaakt van de Inwonersraadpleging met betrekking tot het AZC in onze gemeente. Een opvanglocatie voor 1500 asielzoekers -of voor hen die daarvoor door moeten gaan- op de voormalige Nassau Dietzkazerne. Een onderzoeksbureau kreeg van het college van B&W opdracht dit onderzoek uit te voeren. Dit werd niet ‘zomaar’ uit de hoge hoed van het college getoverd. Nee, daar lag een unaniem aangenomen gemeenteraadsbesluit aan ten grondslag wat op voorspraak van ELAN, als lokale politieke partij, was ingediend. Dit zogenaamde Initiatiefvoorstel geeft aan het AZC per 1 juli 2024 te sluiten en alvorens daartoe over te gaan de inwoners van hierover te raadplegen. Wat is de AZC wens van de Cranendonckers? 

Door het onderzoeksbureau werden 8.811 uitnodigingen, om deel te nemen aan het onderzoek,  verstuurd en 4.464 ingevulde vragenlijsten werden ontvangen. Een meer dan uitstekende score noemde de woordvoerder van het bureau dit. Gelet op de duidelijke uitslag en de daaraan gekoppelde conclusies weten het dus nu. Cranendonckers hebben meer dan genoeg van het AZC. De -vooral- overlast en criminaliteit zijn de reden om een negatief signaal af te geven om voortzetting van het AZC toe te staan. Een meerderheid van de inwoners vindt het AZC namelijk: geen goede zaak. Een ruime meerderheid heeft -in meer of mindere mate- negatieve ervaringen opgedaan vanwege de aanwezigheid van het AZC. Verder geeft het onderzoek aan dat een meerderheid van de inwoners tegen een nieuwe vorm van (AZC) asielopvang in Cranendonck te zijn. Een hernieuwde opening van een kazerne krijgt wel steun. Kortom, je kunt er lang en breed over praten en op reageren, het onderzoek geeft klip en klaar aan: ‘Meerderheid Cranendonck wil geen azc’, zoals de pers het verwoordde. Geen enkele twijfel over mogelijk! 

Wat nu? De resultaten van het onderzoek zijn aangeboden aan het college van B&W die dit nader bestuderen. Hierna volgt overleg met de gemeenteraad. Op grond het Initiatiefvoorstel uit 2022 en de uitslag van de Inwonersraadpleging gaat de gemeenteraad een besluit nemen. 

Na eerder door mij diverse artikelen in het HAC geschreven te hebben waarbij de boodschap was: ‘Het AZC in Budel is veel te groot voor een plattelandsgemeente als Cranendonck’. En: ‘Cranendonckers zijn in meerderheid tegen een mega AZC’, waren er reacties die dit tegenspraken. Dat mag natuurlijk. Geen probleem. Deze reacties en opmerkingen -zonder enige realiteitszin- zijn nu achterhaald door de uitslag van de Inwonersraadpleging. Einde discussie!

Vanzelfsprekend ben ook ik zéér benieuwd naar het vervolg met betrekking tot het mega AZC in ons Cranendonck.

Ik houd jullie op de hoogte,

Frans Strik. (Op persoonlijke titel).