Meerderheid in Cranendonck ziet asielzoekerscentrum niet meer zitten, maar is dit wel een meerderheid?

Volgens het ED van 18 april jl. ziet 56 procent van de inwoners van de gemeente Cranendonck een verlenging van het asielzoekerscentrum in Budel niet meer zitten. 11 procent is wel positief en 29 procent vindt een AZC acceptabel. 

Dit is bezijden de waarheid.
Uit de presentatie van het rapport maandag 17 april jl. wordt de vraag : wat vindt u ervan dat er een AZC op het Nassau-Dietz terrein in Budel gevestigd is, op de volgende wijze beantwoord:

28% staat hier positief tegenover, 21% neutraal , 2% heeft geen mening en 50% vindt het geen goede zaak (bron: presentatie inwonersraadpleging cranendonck  https://www.cranendonck.nl/rapport-inwonersonderzoek-toekomst-azc-terrein )

Een opvallend gegeven in het bijbehorende rapport is het volgende:

Een derde van de inwoners heeft wel eens contact met bewoners van het AZC
Een derde van de inwoners geeft aan in de afgelopen 12 maanden veel (3%) of enig (32%) contact te hebben gehad met de bewoners van het AZC. Een even grote groep (35%) had nauwelijks contact en drie op de tien hadden helemaal geen contact met de AZC bewoners.

De bewoners die veel of enig contact hebben met de bewoners van het AZC staan over het algemeen positiever tegenover de opvang van asielzoekers in de gemeente Cranendonck dan bewoners die dat contact niet hadden. Zo zegt de helft van de bewoners die veel contact had positief tegenover de opvang te staan, tegenover 15 procent van de inwoners die helemaal geen contact had. (bron: https://www.cranendonck.nl/rapport-inwonersonderzoek-toekomst-azc-terrein )

Onbekend maakt blijkbaar nog steeds onbemind. Voor ons als Inwonerscollectief Cranendonck dan ook een stimulans om ons te blijven inzetten voor meer en betere contacten tussen inwoners van de gemeente Cranendonck en het AZC om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen.

Ans van de Laar,
Inwonerscollectief Cranendonck