Wethouder opent straten en retentievijvers Budel-Noord

BUDEL – De afgelopen periode is er in Budel-Noord gewerkt aan de inrichting van de Duitsestraat, Romeinsestraat, Eburonenstraat. De afronding van de werkzaamheden werd zaterdag gevierd met bewoners en betrokkenen. Wethouder Marcel Lemmen van de gemeente Cranendonck opende de straten. Ook werd er stilgestaan bij de nieuwe retentievijvers bij ‘t Stepke.

De inrichting van de openbare ruimte en straten is zoveel mogelijk in overleg met de bewoners gebeurd. In samenspraak met aanwonenden zijn er door de gemeente keuzes gemaakt op het gebied van de uitvoering, kleuren en materialen. Ook is geprobeerd de overlast zo veel als mogelijk te beperken.

Ook werd er zaterdag stilgestaan bij de uitbreiding van de retentievijver bij ‘t Stepke in Budel-Noord. Hier zijn de afgelopen periode twee extra vijvers aangelegd. Het project werd door de gemeente uitgevoerd in samenwerking met Waterschap De Dommel. 

Het overtollige regenwater uit het noorden en centrum van Budel stroomt bij hevige regenval naar de retentievijvers. Om overlast door piekbuien te voorkomen zijn er twee extra vijvers aangelegd. Door de uitbreiding van één naar drie retentievijvers is de buffercapaciteit verhoogd en kan het water langer worden vasthouden en bij pieken beter worden gereguleerd en afgevoerd.

Door Roy de Leijer – Foto Jos meusen

De personen op de foto van links naar rechts:
Mart van der Zanden: aannemer aanleg retentievijvers.
Tonnie van Kessel: Projectleider retentievijvers
Twan van Bree: toezichthouder aanleg retentievijvers
Louis Vankan: projectleider inrichting Budel-Noord
Wim Leunissen: Ingenieurs bureau inrichting Budel-Noord
Hans Hofman: Stedenbouwkundig ontwerper Budel-Noord
Marcel Lemmen: wethouder gemeente Cranendonck
Martijn Tholen: bestuurder waterschap de Dommel