Teerdag Gilde St. Joris – St. Barbara Maarheeze 

MAARHEEZE – Op zaterdag 22 april heeft Gilde St. Joris – St. Barbara Maarheeze de Teerdag gevierd. Dit was voor de eerste keer met Koningspartner Trudy Scheepers aan de zijde van onze Koning Jan Scheepers en een aantal nieuwe jonge leden jongens en meisjes.

Om 16.00 uur vertrok de groep naar de Gertrudiskerk voor de H Mis, opgedragen door Pastoor Sip. Daarna bracht het gilde een vendelgroet aan Pastoor Sip en alle aanwezigen. 

Hoofdman Jac Beerten heette iedereen welkom en daarna begon het officiële gedeelte. De leden die al 40 jaar lid zijn werden gehuldigd en mochten een onderscheiding opspelden. Frans van Gansewinkel is 36 jaar Vaandeldrager en heeft deze taak nu overgedragen aan Jan Bierings. Harrie Maas is Koning geweest en 9 jaar bestuurslid. Huub Outjers heeft diverse functies binnen het Gilde vervuld, onder andere de rol van Deken. 

Op de foto: Frans, Huub en Harrie (40 jaar lid) 

Daarna werden de 25 jarige jubilarissen in het zonnetje gezet. Huub Fiddelaers heeft veel voor het Gilde gedaan bij de bouw van ons Schutse. Daarnaast is hij bazuinblazer, barbeheerder van de Schutse en ook is hij jaren bestuurslid geweest. Henk vd Bosch zorgt voor het parkonderhoud van de accommodatie, hij rijdt de wagen met de attributen van het Gilde rond en hij is vendelier. Gerard de Regter is actief als tamboer, was Koning en is jaren lid van het bestuur geweest. Koning Jan Scheepers bood zijn Koningsschild aan, gemaakt door goud-zilver atelier Stiphout en is gekeurd in Joure Friesland.

Daarna werd een schild aan de Koningspartner aangeboden, dat gedragen wordt wanneer het Gilde zich officieel presenteert. Er werd door de Hoofdman even stilgestaan bij de lichtmast geschonken door Tjerk Melis en er werd een speciaal woord van dank gericht aan Noud Maas die om gezondheidsredenen een stapje terug gaat doen. 

 Als laatste werden de nieuwe actieve leden geïnstalleerd die tijdens de laatste jaarvergadering als lid zijn toegelaten. Dit zijn Arjen Spoorenberg, Antoon Spoorenberg, Erik Michiels en Koningspartner Trudy Scheepers. 

Na het heerlijke eten werden de aanwezigen verrast met een ludiek optreden van enige leden en partners. Als klap op de vuurpijl hebben zich nog 5 vrouwen opgegeven als lid van het Gilde. Zij vormen samen met Koningspartner Trudy Scheepers en een groep jonge meisjes en jongens een belangrijk onderdeel van ons Gilde en zij zijn een zeer welgekomen aanvulling van het ledenbestand. De nieuwe jeugdleden werden door de Koning bedankt, met een kleine attentie voor hun inzet. Hierna ging het feest verder en iedereen vertrok voldaan naar huis. Voor meer informatie en het volledige verslag, kijk op www.gildemaarheeze.nl 

Foto v.l.n.r. Gerard de Regter, Henk vd Bosch, Huub Fiddelaers 

Foto v.l.n.r. Antoon en Arjen Spoorenberg, Trudy Scheepers, Erik Michiels en de Hoofdman