Ongelijke inbreng eigen geld bij het kopen van een huis

BUDEL – Het komt vaak voor dat een ongehuwd stel samen een huis koopt. In veel van deze gevallen brengt de ene partner meer eigen geld in bij de aankoop van de woning. Waar moet men dan aan denken?
In de meeste gevallen kopen de partners ieder de helft van de eigendom van de woning. Een andere eigendomsverhouding afspreken is ook een mogelijke constructie, maar hier zal ik nu niet verder op ingaan.
Bij verkoop van de woning hebben beide partners dan recht op de helft van de waarde van het huis (op dat moment) minus de dan nog eventueel  openstaande hypotheekschuld. 
Als men bij een ongelijke inbreng van eigen geld niets vastlegt, kunnen er vervelende situaties ontstaan na het verbreken van de relatie. De partner met het meest ingebrachte eigen geld zou dan de helft van het meer ingebrachte geld kwijt zijn.
Ons advies is dan eigenlijk altijd om een en ander vast te leggen door het opstellen van een schuldbekentenis. Dit geeft duidelijkheid en voorkomt discussies achteraf. Kort door de bocht gezegd, krijgt de partner die minder heeft ingebracht een schuld aan de partner die opeisbaar is bij onder andere de verkoop van de woning.

Een voorbeeld om een en ander te verduidelijken.
X en Y kopen samen een woning voor € 500.000. Hierbij zal X € 100.000 inbrengen vanuit een schenking die hij heeft gekregen van zijn ouders. Het restant van
€ 400.000 wordt geleend bij de bank. Stel dat X en Y over een aantal jaar uit elkaar gaan en de woning is op dat moment € 600.000 waard, dan krijgt X eerst zijn 
€ 100.000 terug. X en Y krijgen ieder de helft van de overwaarde die dan nog overblijft.
Indien men vervolgens toch zou trouwen is het weer nodig om de situatie te herbekijken.
Overigens is de situatie voor gehuwden die ongelijk inbrengen in een gezamenlijke woning sowieso weer anders. Hierover wellicht in een volgens artikel meer.
Zorg als samenwoners dus dat een extra eigen inbreng goed is geadministreerd en dat de afspraken hierover duidelijk op papier staan. 
Wij adviseren u hier graag over. 

Notariaat op de Laak
’t Inne 2, 6021 DA Budel
Tel: 0031 495 493232
www.notarisopdelaak.nl