Ontwerp Masterplan Hamont centrum 2023

HAMONT-ACHEL – Tijdens de gemeenteraad van 27 april nam de raad kennis van het ontwerp masterplan Hamont Centrum 2023. Masterplannen geven de visie aan voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het centrum Hamont. Reeds in 2009 werd er gestart met het eerste masterplan dat in 2016 aangepast werd en vervolgens opnieuw in  2021 en nu in 2023. 

De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) baseren zich op deze visie en nieuwe projecten richten zich naar deze visie. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van projecten aan de Wal op de voormalige site van het Ursulinen klooster: bouw van nieuwe scholen aan de Robbert, de ontwikkeling en restauratie van het Ursulinenklooster en het project “Wonen in het Park”. 

De gemeenteraad nam kennis van een aangepaste versie van het masterplan 2016 en 2021.  Dit Masterplan zal nu voorgelegd worden aan de bevolking en onderbouwt de visie op het RUP Hamont waarvan de procedure begin mei formeel opstart. Visies kunnen verschillen maar het valt op dat er eigenlijk weinig verschillen zijn tussen de masterplannen 2016  en 2021  en de visie van vandaag 2023. 

De grote verschillen zijn de visie op de invulling van: 

– de hoek Groenstraat/Wal : hier wordt  het nieuwe gemeentehuis ( huis van de burger)  geschrapt en terug vervangen door  het project wonen in het park van 2016.

-de schrapping van de afbraak van een deel van het Ursulinenklooster. 

-project De burg : grotere woningen en teruggetrokken bouwlijn.

-minder retail in uitbreiding Bernard Kempplein.

-Kerkplein afbouw met laag volume als rand met de weg. 

-bevestiging van de Hofkens volkstuintjes 

Er is maw een grote consensus in de gemeenteraad over hoe Hamont centrum zich op ruimtelijk vlak  mag ontwikkelen  en hoe onze stad er in de toekomst zal uitgezien en vooral ontwikkelen want naast wonen is het belangrijk dat andere functies zoals ontspanning,  horeca, handel,  cultuur, onderwijs, diensten  zich kunnen en moeten ontwikkelen om een leefbare en aangename stad te blijven.

Burgemeester Theo Schuurmans, die de visie van het masterplan 2023 toelichtte, sprak de wens en hoop uit dat de eerder beperkte verschillen in visie geen aanleiding blijven geven  tot oeverloze discussies en procedures. Het is immers tijd om te stoppen met kakelen en eieren leggen.  Want vele initiatieven wachten op een ruimtelijke onderbouwing die vertrekt van het masterplan Hamont centrum en die zal uitmonden in een wettelijk ruimtelijk kader “ RUP Hamont Centrum” 

Dit nieuwe RUP moet kansen geven aan  projecten als:  Wonen in het Park, opwaardering van de Kloostertuin, renovatie van het voormalige Ursulinenklooster, modernisering van de site van het rust en verzorgingstehuis aan de Bosstraat maar ook andere initiatieven van ondernemers en  burgers om (ver)nieuwbouw, ontwikkeling retail,  kwaliteitsvolle verkavelingen uit te kunnen voeren.