‘Rapport van bevindingen’ moet meer duidelijkheid scheppen over toekomst azc

CRANENDONCK – Een ‘rapport van bevindingen’ moet meer duidelijkheid scheppen over de toekomst van het asielzoekerscentrum in Budel. Het Cranendonckse college van B en W wil de uitkomsten van het onderzoek naar dit ‘juridisch complexe dossier’ in oktober aan de gemeenteraad presenteren.

Door Roy de Leijer

De gemeenteraad nam in maart 2022 unaniem het besluit dat het azc in Budel per 1 juli 2024 de poort moet sluiten. Via een onlangs door I&O Research gehouden enquête konden ook de inwoners van de gemeente zich eerder dit voorjaar uitspreken over de toekomst van het Nassau-Dietzterrein in Budel, waarvan een deel in gebruik is als opvanglocatie voor vluchtelingen.

Uit het inwonersonderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de Cranendonckers (56 procent) na 2024 geen nieuwe opvang van asielzoekers op het voormalige legerterrein wil. Eén op de tien inwoners ziet een nieuwe vorm van opvang wel zitten en bijna dertig procent van de respondenten kan daar mee leven, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals minder overlast, een kleiner aantal, echte vluchtelingen en andere samenstelling van de bewoners.

De resultaten van het inwonersonderzoek werden op dinsdag 2 mei besproken door de Cranendonckse gemeenteraad. De uitkomsten werden daarbij zowel door wethouder Hennie Driessen als de aanwezige fracties als representatief bestempeld.

Driessen liet weten dat zijn aanvankelijke voornemen om in juni of juli met een voorstel naar de gemeenteraad te komen niet haalbaar is. Driessen: “Het dossier is juridisch complex. We hebben met contracten en kaders te maken.” Het is daardoor op dit moment niet duidelijk wat een sluiting van het azc op termijn voor de gemeente betekent. Dit moet eerst worden verkend, aldus de wethouder.

Hij verwacht in oktober een zogeheten rapport van bevindingen te kunnen overhandigen aan de Cranendonckse gemeenteraad. Dan moet duidelijk zijn hoe de gemeente er procedureel voorstaat. 

De wens van Cranendonckse politiek om het azc per 1 juli volgend jaar te sluiten en de uitkomst van de enquête vormen de leidraad voor het onderzoek, aldus de wethouder: “Hiermee gaan we de verkenning in.” Driessen gaf verder aan dat er binnenkort gesprekken met onder meer staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en andere partijen zullen plaatsvinden. “Ook zullen we Defensie nogmaals vragen naar haar plannen met het terrein”, zei Driessen, die de Cranendonckse gemeenteraadsfracties verder meedeelde dat het COA voornemens is een aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning in te dienen. Dit nieuws zorgde niet in de eerste plaats bij de wethouder zelf, maar ook bij heel wat raadsleden voor opgetrokken wenkbrauwen.

archieffoto Smile