Vergunning sporthal Koekoek laat op zich wachten

ACHEL – Het onderzoek naar de vergunningsaanvraag van sporthal De Koekoek, ingediend door ontwerper-aannemer Vanhout.pro, is afgerond. Op basis van het openbaar onderzoek en de ingediende bezwaren, alsook het niet voldoen aan de normen van toegankelijkheid, kon er voorlopig geen vergunning afgeleverd worden.

“Tijdens het openbaar onderzoek werden een heel aantal bezwaren ingediend die we met het ingediende plan en de ondersteunende documenten helaas niet allemaal konden weerleggen,” vertelt burgemeester Theo Schuurmans. Deze bezwaren slaan o.a. op: mogelijke geluidshinder, de hoogte van de hal en openbaar groen. “Bovendien bleek het gebouw ook niet te voldoen aan de regels inzake toegankelijkheid van openbare gebouwen: dit bleek uit het negatief advies van toegankelijkheidsbureau Inter. Dit alles maakte dat we de bouwvergunning niet konden goedkeuren.” 

De aannemer dient nu het huidige plan te herbekijken. “Op basis van deze beslissing, de ingediende bezwaren en de resultaten uit het toegankelijkheidsrapport is het de beurt aan de aannemer om een nieuw of aangepast plan in te dienen,” vult de burgemeester aan. “Ik hoop alvast dat de aannemer op basis van de ingediende bezwaren snel een nieuw plan aanreikt zodat de sporthal snel vergund kan worden.”

Heraanleg tennisterreinen 
“Wat betreft de tennisterreinen is het openbaar onderzoek afgelopen,” haalt Theo Schuurmans aan, “we wachten op het advies van de omgevingsambtenaar over het openbaar onderzoek. Op basis hiervan zullen we een beslissing nemen.”