Wereldoorlog I-kapel van de Hees prachtig gerestaureerd

HAMONT-ACHEL – De Wereldoorlog I-kapel van de Hees is prachtig gerestaureerd! Het ging om een restauratieproject met de steun van de Provincie Limburg en de stad Hamont-Achel. De aanleiding was een asbestprobleem. Drie kapellen van Hamont hebben een asbestprobleem omdat hun dakbedekking bestaat uit asbestafdekking.
Om in orde te zijn met de nieuwe regelgeving, besliste de kerkfabriek van Hamont-Centrum, die de eigenaar is van alle kapellen in Hamont, om de asbestdaken van de kapellen van de Hees, de Achterhoek en de Mulk te verwijderen en te vervangen met pannen. Dankzij subsidies van de provincie voor een bedrag van ca 30.000 EUR en een subsidie van 15.000 EUR van de stad Hamont-Achel wordt dit restauratiewerk voor het allergrootste gedeelte bekostigd.
De Hamontse kapellen hebben op sociaal-religieus vlak een bijzondere geschiedenis en betekenis

In april 2023 werd als eerste de kapel van de Hees aangepakt. Ze ligt er nu, na restauratie, schitterend bij! In mei en juni volgen de kapellen van de Achterhoek en de Mulk.

De kapel van de Hees is een Mariakapel voor de meimaand, toegewijd aan O.L.V van Altijddurende Bijstand. De kapel van de Hees heeft een ontegensprekelijke historische erfgoedwaarde: ontstaan bij het begin van WO I, de ontmoetingsplaats van achtergebleven familieleden die er dag in, dag uit gedurende de hele oorlogstijd baden voor behouden terugkeer. De kapel werd in 1914 gebouwd door de buurt en herbouwd eveneens door de buurt in 1976

De oorspronkelijke kapel van de Hees werd in 1914 gebouwd door Adam Ceelen-Thysen, voorzitter van de kerkfabriek. Samen met Pier Bormans en Servaas Ceelen voerde hij de grondwerken uit. Krist van de Broek metste samen met de Bruin de kapel en Servaas Ceelen was metserdiender. Alle materialen werden met paard en kar gebracht door Jef Ceelen en Pier Bormans. Dak en ramen werden door Jozef Mertens (Joep Sloot) uitgevoerd; het pleisterwerk door Pier van Baelen, alias Pierke Plek en het schilderwerk door Jefke Swinnen. Kortom een kapel van en door de buurtgemeenschap.

Tijdens de oorlog was de kapel voortdurend de plaats van gebed. Toen de oorlog in alle hevigheid was los gebarsten, werd in de buurt besloten te bidden voor de jongens aan het front. Deze bidstonden werden zeer druk bijgewoond, niet alleen door de buren maar eveneens door vele personen uit de wijde omtrek. Er werd gebeden dag op dag, zon- en feestdagen. De voorbidder en voorbidster waren Jacob Deriks en Han Bormans.

Dat het bidden zijn effect had, wist men toen nog te bewijzen! In 1916 werden 4 jongens uit de buurt opgepakt en naar Duitsland gevoerd (Pier Bormans, Willem en Mathieu Derikx en W. Cauwers). En een getuige vertelde prompt: en dat het gebed en gezang zeer zeker verhoord is, daar alle mannen behouden en wel zijn terug gekomen.

De kapel werd door Adam Ceelen geschonken aan de kerkfabriek. De kapel werd na lang verval in de jaren 1950-1960 volledig opnieuw opgetrokken in 1976 en op 1 mei 1977 terug ingewijd door deken Geutjens. Merkwaardig was het bijzondere initiatief om het nodige geld bijeen te krijgen: er werd een vergrote foto van de oude kapel gemaakt en te koop aangeboden aan de bevolking van Hamont. Weerom was de kapel het dankbare werk van de buurt

Nieuwe restauratiewerken zijn noodzakelijk
Op vraag van de kapelbeheerders en na inspectie door Monumentenwacht-Limburg (inspecties einde 2019) is nu, na coronatijd, het moment om het dak, dat erg versleten is, te restaureren. Bovendien waren de leien asbesthoudend. Een grondige verwijdering ervan en het plaatsen van een nieuwe dakbedekking was noodzakelijk. Constructief was de plaatsing van een pannendak geen probleem.
In de loop van april werd het werk succesvol uitgevoerd worden. Het mag gezien worden en het werk was goed op tijd afgewerkt om de meimaand gepast te vieren.