Participatiemoment masterplan en ruimtelijk uitvoeringsplan Hamont-Centrum van start

HAMONT – Op 15 mei is de publieke raadpleging van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hamont-centrum en het masterplan Hamont-centrum van start gegaan. Op de zitting van 27 april nam de gemeenteraad kennis van het nieuwe ontwerp masterplan, gebaseerd op de masterplannen uit 2016 en 2021. Dat masterplan en het op basis daarvan aangepaste ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) Hamont-centrum worden nu officieel voorgelegd aan de bevolking. 

De stad Hamont-Achel werkt voortdurend aan de kwalitatieve ontwikkeling van de vier dorpskernen opdat het er goed wonen, werken en verblijven is. Hiervoor stelt men ruimtelijke uitvoeringsplannen op, gebaseerd op een masterplan. 

“In het masterplan presenteert het stadsbestuur haar visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in Hamont-centrum”, legt burgemeester Theo Schuurmans uit. “De ruimtelijke uitvoeringsplannen baseren zich op die visie. Het nieuwe RUP geeft dan ook kansen aan projecten als wonen in het park, de opwaardering van de kloostertuin, de renovatie van het voormalige Ursulinenklooster en de modernisering van de site van het rust- en verzorgingstehuis aan de Bosstraat. Maar ook andere initiatieven van ondernemers en burgers om (ver)nieuwbouw, ontwikkeling, handel en kwaliteitsvolle verkavelingen uit te kunnen voeren, komen aan bod.”

“Tussen de masterplannen van 2016, 2021 en 2023 zijn niet veel verschillen op te tekenen,” aldus de burgemeester. “De grote verschillen zijn voornamelijk verschillen in visie op de invulling van een aantal projecten. Denk maar aan het Huis van de Burger dat geschrapt wordt, alsook de schrapping van de afbraak van een deel van het Ursulinenklooster, een minder grote uitbreiding van Bernard Kemp… We lichten alle plannen graag toe tijdens het infomoment midden juni.” 

Infomoment 
De publieke raadpleging van het ruimtelijk uitvoeringsplan loopt van 15 mei tot en met 13 juli. Op donderdag 15 juni organiseert het stadsbestuur een infomoment in De Posthoorn. Vanaf 19.30 uur worden het masterplan en RUP Hamont-centrum toegelicht en krijgen inwoners de kans om vragen te stellen. 

Jouw mening telt! 
Tijdens deze publieke raadpleging kan je als inwoner feedback geven op het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat kan op twee manieren: 
via een online e-formulier op www.hamont-achel.be/inspraak-rup;
via een brief gericht aan de dienst Stadsontwikkeling, Stad 40, 3930 Hamont-Achel.

Feedback geven kan nog tot en met woensdag 13 juli. Tot dan kan je het masterplan Hamont-centrum en het RUP Hamont-centrum inkijken via www.hamont-achel.be/rup-hamont-centrum. Deze documenten liggen ook ter inzage aan de balie van de dienst Stadsontwikkeling. Je maakt daarvoor telefonisch een afspraak op het nummer 011 51 05 20 of komt langs op het vrije inloopmoment op woensdagnamiddag tussen 13.30 en 16.30 uur.