Werkgroep Maarheeze 800 jaar houdt buurtpeiling ‘Blik op de buurt’

Werkgroep Maarheeze 800 jaar houdt buurtpeiling ‘Blik op de buurt’

MAARHEEZE – In de aanloop naar het grote dorpsfeest dat in september wordt gehouden om het 800-jarig bestaan van Maarheeze te vieren, houdt de werkgroep Maarheeze 800 jaar verschillende acties om meer verbinding en saamhorigheid in het dorp te creëren. Een daarvan is de enquête ‘Blik op de buurt’ die maandag van start gaat.

Door Roy de Leijer

Het feestelijke hoogtepunt van het jubileumjaar is een groot dorpsfeest op zaterdag 23 september tijdens Nationale Burendag. De werkgroep Maarheeze 800 jaar wil dan bij De Smeltkroes onder meer een dorpsquiz organiseren waar alle buurtschappen aan mee kunnen doen. Verder wordt er een binnen- en buitenfestival gehouden en ook voor de kinderen is er van alles te doen.

Maar Maarheeze 800 jaar is meer dan alleen een groot dorpsfeest. De werkgroep Maarheeze 800 jaar wil het jubileum daarnaast gebruiken als een kapstok om onder meer de zorgzaamheid voor elkaar te verbeteren en het dorpsgevoel te versterken. Werkgroeplid Eric Biemans: “Het jubileum vormt voor ons de aanzet om het saamhorigheidsgevoel aan te wakkeren.” Door aan het jubileum ook een sociaal-maatschappelijk tintje te geven hopen de initiatiefnemers op een spin-off voor de lange termijn. 

Om de betrokkenheid met de eigen buurt en het dorp te stimuleren is besloten het dorp op te splitsen in zestien buurtschappen van 100 tot 150 huishoudens. Om een beter inzicht te krijgen in wat er leeft en speelt in de buurten, en wat de wensen en ideeën van de inwoners zijn, houdt de werkgroep de buurtpeiling ‘Blik op de buurt’. Het idee daarbij is dat blikken met vragenlijsten van huis naar huis worden doorgegeven, zodat ieder zijn of haar eigen wensen en ideeën ten opzichte van de buurt kenbaar kan maken. Aan de buurtbewoners wordt verder onder meer gevraagd wat zij zelf voor de buurt kunnen en willen betekenen.

Voor elke buurt heeft de werkgroep een aantal mensen, zogeheten buurters, bereid gevonden om hierin het initiatief te nemen. Deze buurtbewoners helpen onder meer met het verspreiden van de doorgeef-blikken met de vragenlijsten voor de buurtpeiling. De formulieren kunnen vervolgens door de inwoners worden ingevuld en doorgegeven. De vragen voor de enquête worden in het Nederlands en Engels gesteld.

Tonnie de Crom is als buurter actief in de Stationsstraat, Hugten en De Pan: “Ik vind het belangrijk dat het dorpsgevoel behouden blijft en de cohesie in de wijken worden versterkt. Dat geldt ook voor het bieden van ondersteuning. Ik wil kijken of ik daar een bijdrage aan kan leveren.”

Biemans: “In ieder buurtschap is op dit moment minimaal één buurter actief. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden bij de werkgroep. We streven naar een gemêleerd gezelschap.” Hij en De Crom geven aan dat het de bedoeling is dat de bestaande structuren in wijken en buurten intact blijven. Dat geldt onder meer voor de al bestaande buurtverenigingen. 

Biemans: “Dankzij de enquête weten wij straks wat er in dorp speelt, maar het is vooral de bedoeling dat de buurten zelf met de uitkomsten aan de slag gaan.” Vooruitlopend én na afloop van het dorpsfeest zou iedere buurt voor zichzelf activiteiten kunnen organiseren om de cohesie in de wijk te bevorderen. De activiteiten kunnen variëren van een buurtbarbecue tot het opzetten of uitbouwen van burenhulp. De Crom: “Iedere buurt geeft hier zelf invulling aan.”