Werken voor fietsveiligheid en duurzame mobiliteit

PELT – Vanaf 22 mei zijn er op drie plaatsen in de gemeente Pelt wegenwerken gestart.  Op het gedeelte Boseind tussen de Heerstraat en de rotonde met de Biezenweg is een aannemer in opdracht van De Watergroep gestart met de aanleg van een nieuwe hoofdwaterleiding en een leiding voor de huisaansluitingen. De werken nemen de helft van de rijweg in beslag, waardoor verkeer nog maar in één richting mogelijk is, namelijk komende van de Heerstraat. Omgekeerd moet men de plaatselijke omleiding  via volgen.

Later dit jaar wordt dit gedeelte van Boseind helemaal heraangelegd met het oog op een grotere verkeersveiligheid, vooral voor de vele fietsers. Ook de Zandstraat wordt gedeeltelijk -tussen de Rieterheide en de Romeinse Dijk- heraangelegd, om dezelfde redenen: een grotere veiligheid, met de nadruk op het fietsverkeer. Van Hennemeeuwis tot aan de Romeinse Dijk komt er een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. De rijweg wordt er versmald. Op regelmatige afstanden komen er uitwijkstroken zodat auto’s elkaar kunnen passeren. Rond de jaarwisseling moeten de werken afgerond zijn. Tot dan is doorgaand verkeer in de Zandstraat niet mogelijk. De stationsomgeving van Neerpelt tenslotte wordt heringericht tot Hoppinpunt. Een Hoppinpunt brengt verschillende vervoersmogelijkheden samen, in dit geval trein, bus, fiets en deelauto. De werken duren tot begin juli. Tot dan is er tussen de Slagmolenstraat en Skiffel eenrichtingsverkeer in de richting van de Sellekaertsstraat. Omgekeerd moet men omrijden via de Haspershovenstraat. De elektrische deelauto staat tijdelijk op de NMBS-parking aan de Boseind-zijde. Reizigers brengen en afhalen kan ook best via deze parking. Alle info over de werken is te vinden op www.gemeentepelt.be/wegenwerken

Foto Zandstraat