Verblijfsregeling

Hallo,

Om ervoor te zorgen dat broers en zussen zo veel mogelijk samen kunnen opgroeien, is het recht om niet gescheiden te worden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Dit recht geldt bij scheiding van de ouders of na plaatsing in de jeugdhulp.

Dit heeft tot gevolg dat:

  • Ernaar gestreefd moet worden voor alle broers en zussen bij een scheiding eenzelfde verblijfsregeling uit te werken en dat er minstens moet voorzien worden hoe de kinderen met elkaar contact kunnen onderhouden.
  • Bij voorkeur eenzelfde voogd wordt aangesteld voor alle broers en zussen.
  • Alle broers en zussen zo veel mogelijk samen geplaatst worden in het kader van jeugdhulp en dat ook daar minstens moet voorzien worden hoe de kinderen met elkaar contact kunnen onderhouden.

Het begrip ‘broers en zussen’ moet breed ingevuld worden: het gaat niet enkel over de kinderen waarvan beide ouders hetzelfde zijn, maar ook alle andere kinderen waarmee zij samen opgegroeid zijn en een bijzondere affectieve band hebben (bv. halfbroers en -zussen of stiefbroers- en zussen).

Belangrijke kanttekening:

  • Een minderjarige kan dit recht niet zelf afdwingen voor de rechter, gelet op diens procesonbekwaamheid. Eén van de ouders moet de minderjarige dus vertegenwoordigen. Wanneer geen ouder dit doet, kan een minderjarige (via een jeugdadvocaat) aan de procureur des Konings vragen een voogd ad hoc aan te stellen om hem/haar te vertegenwoordigen. In het kader van de jeugdhulp kan de jeugdadvocaat steeds verwijzen naar en toezicht houden op de toepassing van dit recht.

Heb je hier nog vragen over: als minderjarige of als ouder? Aarzel niet mij te contacteren voor een afspraak! Dit kan per mail (advocaat@lynnmeeuwissen.be), telefonisch (011/19.40.41 of 0493/25.45.31) rechtstreeks via mijn website www.lynnmeeuwissen.be.

Alvast een fijne zomervakantie!

Lynn